Ein dymuniad ar gyfer y Nadolig yng Nghymru

Coeden ddymuniadau, Ogwen, Eryri

Yn hytrach na dymuno am y ffasiynau diweddaraf neu hyd yn oed oren yn ein hosan, mae ein dymuniadau ar gyfer Cymru y flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar natur a diogelu ein lleoedd arbennig.

Yn hytrach na dymuno am y ffasiynau diweddaraf neu hyd yn oed oren yn ein hosan, mae ein dymuniadau ar gyfer Cymru y flwyddyn nesaf yn canolbwyntio ar natur a diogelu ein lleoedd arbennig.

Yn 2016, fe wnaeth dros 125,000 o ymwelwyr gerdded ar lwybr Cwm Idwal, Eryri. Mae tîm bach o staff a gwirfoddolwyr yn gweithio yn yr uchelderau ym mhob tywydd i drwsio’r llwybrau â llaw sy’n golygu ei bod yn costio dros £100 i adeiladu llwybr troed un metr o hyd.

Er mwyn galluogi hyd yn oed mwy o deuluoedd a phobl sy’n caru’r awyr agored i fwynhau’r golygfeydd hardd o Eryri, un o’n dymuniadau yw adfer dros bedwar cilomedr o lwybrau’r ucheldiroedd sy’n croesi mynyddoedd Eryri. 

Dywedodd Justin Albert, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru: “Mae gennym oll ein dymuniadau a’n gobeithion ar yr adeg hwn o’r flwyddyn. Rydym yn hapus i rannu ein dymuniadau gyda’n haelodau a chefnogwyr ac rydym yn estyn gwahoddiad tymhorol i’n ymwelwyr ymuno â ni i wneud dymuniad ar gyfer 2017 y Nadolig hwn.

Rydym wedi gosod ‘coed dymuniadau’ Nadolig arbennig yn ein safleoedd ar draws Cymru ac rydym yn barod i glywed beth yw eich dymuniadau chi ar gyfer y Nadolig a 2017.

Beth am wneud dymuniad i roi help llaw i fyd natur
Coeden ddymuniadau yng Ngerddi Dyffryn
Beth am wneud dymuniad i roi help llaw i fyd natur

Trwy ymweld ag un o leoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a rhoi eich dymuniad ar goeden yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, byddwch yn cyfrannu at gadwraeth ein lleoedd arbennig, gan gynnwys gwaith hanfodol yn y lleoedd gwych hynny yn yr awyr agored sydd yn ein gofal.

Yng Ngogledd Cymru, bydd coed dymuniadau yng Nghastell Penrhyn, Tŷ a Gerddi Plas Newydd, Gardd Bodnant, Tŷ Aberconwy, Erddig, Castell y Waun a Chastell Powis.

Yn y De, mae lleoliadau’r coed yn cynnwys Gerddi Dyffryn, Tŷ Tredegar, Dinefwr, Llanerchaeron, Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais ac ar safleoedd ar hyd arfordir Gŵyr a Sir Benfro.

Ac os nad oes coeden ddymuniadau yn agos atoch chi, gallwch rannu eich dymuniadau ar gyfer 2017 gan ddefnyddio #MyWishTree gyda @NTWales ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Dros y mis nesaf, byddwn yn darllen yr holl ddymuniadau er mwyn ceisio dod o hyd i’r un mwyaf cyffredin ymhlith ymwelwyr. Cyhoeddir y dymuniadau mwyaf poblogaidd mewn pryd ar gyfer y Nadolig.