Ffoi i’r tonnau yn Aberdaron

Caiacio ar draeth Aberdaron, Penrhyn Llŷn

Rydym ni wedi ymuno â Llŷn Adventures i gynnig sesiynau caiacio newydd gwych rhwng y Sulgwyn a mis Medi yn Aberdaron.

Cynhelir sesiynau caiacio rhagarweiniol ar draeth Aberdaron, ac fe ddefnyddir caiacau sedd sengl a thandem rydych yn eistedd ar ei ben, mae’n hawdd eu padlo ac yn hynod sefydlog.

Bydd y sesiynau'n amrywio yn dibynnu ar amodau’r môr; pan fydd y môr yn dawel, cynigir taith olygfaol i ddysgu am yr arfordir diddorol, yr hanes lleol cyfoethog a’r bywyd gwyllt anhygoel gan gynnwys adar môr fel palod ac adar drycin Manaw, ynghyd â morloi a llamhidyddion.

Os bydd y môr yn arw a'r tywydd yn dal i fod yn ffafriol cynigir sesiynau syrffio yn y tonnau.

Yn ystod y sesiwn bydd hyfforddwr caiacio cymwys yn gofalu amdanoch, ac yn darparu’r holl offer rydych ei angen ac yn edrych ar eich ôl drwy gydol eich antur. Cofiwch ddod â gwisg nofio, hen esgidiau ymarfer a lliain gyda chi.

Lle a phryd?

Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mercher, dydd Gwener a dydd Sul dros y Sulgwyn a gwyliau’r haf ysgolion, dydd Sadwrn rhwng Sulgwyn a gwyliau'r haf a drwy fis Medi.

Mae'r sesiynau dwy awr yn costio £25 (gostyngiad o 20% ar gyfer aelodau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

Oes angen archebu?

Nid oes angen archebu ymlaen llaw felly gallwch alw heibio a rhoi cynnig arni. Fodd bynnag, os ydych yn awyddus i sicrhau eich lle gallwch archebu ymlaen llaw drwy gysylltu â Phorth y Swnt neu Llŷn Adventures.

Y man cyfarfod a man cychwyn y sesiynau yw Porth y Swnt.

Gweler y gofynion ar gyfer y gweithgaredd caiacio;

  • Yr isafswm oedran yw 8 ac rydym yn awgrymu y dylai oedolyn ddod gyda phlant o dan 11 oed.
  • Mae’n well i blant ifanc rannu un o'r caiacau tandem gydag un neu ddau oedolyn.
  • Mae’r gallu i nofio yn ddefnyddiol ond nid yw’n hanfodol

Gweithgareddau eraill

Padl-fyrddio ym Mhorthdinllaen
padl-fyrddio ym Mhorthdinllaen, Penrhyn Llŷn
Padl-fyrddio ym Mhorthdinllaen

Os ydych yn awyddus i roi cynnig at padl-fyrddio, fydd staff Porth y Swnt yn gallu archebu lle i chi ar y sesiwn dros Sulgwyn a gwyliau’r haf.

Mae Llyn Adventures yn cynnig gweithgareddau eraill megis syrffio, arforgampau neu ddringo creigiau, gallwch hefyd archebu ar gyfer y rhain â’r staff yng nghanolfan ymwelwyr Porth y Swnt. Cynhelir y gweithgareddau hyn mewn gwahanol leoliadau eraill o amgylch Pen Llŷn.

Beth ydych chi'n aros amdano, beth am fentro allan i’n cefn gwlad hardd ac edrych arno o safbwynt gwahanol drwy roi cynnig ar weithgaredd antur newydd.