Gweithgareddau a gemau Guto Gwningen i’w mwynhau gartref

Visitors enjoying craft activities, including colouring and drawing

Dysgwch fwy am Guto a'i ffrindiau gyda'r pecynnau gweithgareddau hyn y gellir eu lawrlwytho i'w mwynhau gartref. Er bod llwybrau gweithgareddau gaeaf Peter Rabbit™ yn y lleoedd rydym yn gofalu amdanynt wedi dod i ben, gallwch barhau i gael hwyl gartref gyda rhywfaint o bobi, crefftau ac ysbrydoliaeth i ddiddanu'r plant.

Dewch i adnabod Guto a'i ffrindiau gyda'r gweithgareddau hawdd a hwyliog hyn. Mae'r pecynnau hyn yn cynnwys posau, pethau i'w gwneud a syniadau hwyliog i sbarduno eich dychymyg gyda'ch hoff gymeriadau Beatrix Potter.

Visitors taking part in Christmas baking activities at Attingham Park, Shropshire.

Ysbrydoliaeth ar gyfer hwyl y gaeaf o gartref

Mae llwybrau antur gaeaf Peter Rabbit™ wedi dod i ben yn y lleoedd rydym yn gofalu amdanynt, ond mae'r pecynnau hyn yn wych ar gyfer antur fach bob dydd o'r wythnos. O gartref, gallwch greu addurn gaeaf, lliwio golygfeydd gaeafol a choginio rhai ryseitiau calonogol. Dysgwch fwy am natur a chael eich ysbrydoli gan y byd naturiol gyda'r pecynnau gweithgareddau hwyliog hyn.

Pecynnau diweddaraf gweithgareddau Peter Rabbit™

7 Ionawr – pecyn gweithgaredd pump: Lleucu Llygoden a Mr Peredur Pysgotwr

Mae’r pumed pecyn gweithgaredd Guto Gwningen yn cynnwys syniadau gan Lleucu Llygoden a Mr Peredur Pysgotwr.  Yn y pecyn gweithgaredd hwn mae yna:

 • Dempled y gellir ei argraffu gan Lleucu Llygoden i chi wneud dis. Gallwch ddefnyddio’r dis i ddod o hyd i wahanol bethau blewog, meddal neu grensiog ym myd natur, a chasglu'r rhain i helpu Lleucu Llygoden i wneud cartref clyd.
 • Pos sylwi ar y gwahaniaeth sy'n cynnwys Mr Peredur Pysgotwr - faint o wahaniaethau gallwch chi ddod o hyd iddynt?
Pecyn Gweithgaredd Guto Gwningen Pump Lawrlwytho PDF
Pallets and pipes stacked up to create bug hotel

Gwneud cartref i anifail gwyllt 

Mae anifeiliaid o bob math angen cartref ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dewis adeiladu cartrefi gwahanol iawn. Os ydych am adeiladu cartref ar gyfer anifail bydd rhaid i chi feddwl am beth mae’r anifail hwnnw ei eisiau a’i angen mewn cartref a pham.

 

 

Mwy o becynnau gweithgareddau Peter Rabbit™

Pecyn gweithgaredd un: Guto Gwningen a Mrs Tigi-Dwt

Mae'r pecyn gweithgaredd Guto Gwningen cyntaf hwn yn cynnwys syniadau gan Guto ei hun a Mrs Tigi Dwt. Yn y pecyn gweithgaredd hwn:

 • Mae Guto wedi colli ei fotymau - a allwch chi ei helpu i ddod o hyd iddyn nhw a lliwio'r olygfa?
 • Mae yna hefyd ganllaw ar adeiladu gwesty i ddraenogod fel y gall Mrs. Tigi Dwt gysgu mewn cornel glyd yn eich gardd yn ystod y gaeaf.
 • I’r ditectifs natur, mae yna ffeithiau yma ac acw i chi ddysgu mwy am y bywyd gwyllt y gallwch ei weld yn ystod y gaeaf.
Pecyn Gweithgaredd Guto Gwningen Un Lawrlwytho PDF

 

 

Pecyn gweithgaredd dau: Watcyn Wiwer a Mr. Puw

Mae’r ail becyn gweithgaredd Guto Gwningen yn cynnwys syniadau gan Watcyn Wiwer a Mr. Puw.  Yn y pecyn hwn:

 • Tynnu llun o gartref ar gyfer Watcyn Wiwer gan ddefnyddio templed coeden dderw - gallwch ddefnyddio cymaint o liwiau ag y dymunwch, a gallwch dynnu llun o ddrws Watcyn Wiwer.
 • Canllaw ar sut i wneud robin goch o wrthrychau lliwgar ar gyfer addurniadau gaeaf Mr. Puw.
Pecyn Gweithgaredd Guto Gwningen Dau Lawrlwytho PDF

 

 

Pecyn gweithgaredd tri: Fflopsi, Mopsi, Nel Gynffon Wen a Dili Minllyn

Mae’r trydydd pecyn gweithgaredd Guto Gwningen yn cynnwys syniadau gan Fflopsi, Mopsi, Nel Gynffon Wen a Dili Minllyn.  Yn y pecyn gweithgaredd hwn:

 • Cyfarwyddiadau ar gyfer rysáit gaeaf gan Fflopsi, Mopsi a Nel Gynffon Wen. Gallwch goginio rysáit gaeafol blasus gyda'ch anwyliaid, a rhannu'r danteithion gyda'ch gilydd.
 • Ysbrydoliaeth i chi greu cornel ddarllen glyd gyda Dili Minllyn, lle gallwch chi swatio i ddarllen eich hoff stori.
 • Cadwch lygad allan am ein fideos newydd o straeon Guto Gwningen o Ben Bryn, cartref Beatrix Potter. Gallwch wrando ar straeon yn cael eu darllen gan storïwr lleol wrth i chi ymlacio yn eich cornel ddarllen.
Pecyn Gweithgaredd Guto Gwningen Tri Lawrlwytho PDF

 

 

Newydd - 17 Rhagfyr – pecyn gweithgaredd pedwar: Benja Bwni a Chwningen yr Eira

Mae’r pedwerydd pecyn gweithgaredd Guto Gwningen yn cynnwys syniadau gan Benja Bwni a Chwningen yr Eira.  Yn y pecyn gweithgaredd hwn mae yna:

 • Bos i helpu Benja Bwni i ddod o hyd i wahanol lysiau yng ngardd lysiau Mr Puw.
 • Gweithgaredd artistig i addurno'ch Cwningen yr Eira eich hun gyda llawer o ddeunyddiau naturiol y gallwch ddod o hyd iddynt pan fyddwch chi allan yn crwydro.
Pecyn Gweithgaredd Guto Gwningen Pedwar Lawrlwytho PDF