Hanner tymor mis Hydref yn Ne Cymru

Ffordd yma am anturiaethau hydrefol

Mae’r hydref yn wledd i’r synhwyrau. O grefftau’r creaduriaid bach i lwybrau antur hudol – rhowch eich welîs ‘mlaen i weld faint o weithgareddau i’r teulu y gallwch chi eu cwblhau yn Ne Cymru dros hanner tymor mis Hydref.

Dewch o hyd i antur hydrefol yn eich ardal chi... 

Mam a mam-gu yn cario plentyn rhwng bonion coeden

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mwynhewch dro’r tymhorau yn Nhŷ Tredegar a darganfod cyfoeth o natur dros hanner tymor mis Hydref. Rhowch wledd i’ch synhwyrau drwy dwrio drwy’r dail a dilyn llwybr drwy’r gerddi. Ar ddyddiadau penodol gallwch hyd yn oed fwynhau gweithdy crefft tymhorol a gweithio ar eich sgiliau cerfio pwmpen yn barod am Galan Gaeaf.

Plant yn mwynhau dail yr hydref yng Ngerddi Dyffryn

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Mae Gerddi Dyffryn yn chwilio am brentisiaid i gynnig help llaw dros hanner tymor mis Hydref. Gwisgwch eich côt, rhowch eich welîs ‘mlaen a chadwch eich egni ar gyfer ein gweithgareddau i’r teulu o amgylch yr ardd.

Mae digon i flino coesau bach yn Ninefwr

Dinefwr, Sir Gâr 

Ble fydd ein teithiau cerdded hydrefol yn eich tywys dros hanner tymor mis Hydref yn Ninefwr? Gyda llwybr drwy goedwig hudolus a phrofiadau iasol yn Nhŷ Newton, mae digon yma i’w ddarganfod.

Cymerwch ran mewn llwyth o weithgareddau hydrefol ledled Sir Benfro

Sir Benfro 

Crwydrwch Sir Benfro dros hanner tymor mis Hydref – mae digon o weithgareddau yma i lenwi’ch dyddiadur. Adeiladwch ddyn gwellt yng Ngardd Goedwig Colby, mwynhewch weithgareddau hanes ymarferol yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd a dysgwch sgiliau goroesi sylfaenol yn Stagbwll. Mae hwyl a sbri a chrefftau brawychus ar gael yn Fferm Southwood dros Galan Gaeaf hefyd.

Mwynhewch sbort a sbri Calan Gaeaf yn Llanerchaeron dros hanner tymor

Llanerchaeron, Ceredigion 

Boed law neu hindda, mae digon i ddiddanu’r teulu cyfan dros hanner tymor yn Llanerchaeron gyda champau’r cynhaeaf ac ysbrydion Calan Gaeaf.

Dewch i brofi digwyddiadau iasol Aberdulais

Aberdulais, Castell-nedd 

Gwyliwch Aberdulais yn trawsnewid yr hydref hwn a chymryd rhan yn nathliadau’r cynhaeaf a Chalan Gaeaf, gan ddysgu am wreiddiau Celtaidd yr Ŵyl. Mae gweithgareddau bob dydd dros hanner tymor, gan gynnwys creu mygydau Calan Gaeaf a llwybr unigryw yn edrych ar draddodiadau a chwedlau Cymreig Calan Gaeaf.

Y Cymin

Y Cymin, Sir Fynwy 

Mae digwyddiadau dychrynllyd yn y Cymin dros Galan Gaeaf, felly dewch â’r teulu ynghyd ac ymunwch yn yr hwyl. Bydd rhywbeth i bawb yn y Tŷ Crwn â’i addurniadau arswydus, o grefftau bwystfilaidd i lwybr drwy Goedwig Beaulieu.

Trefnwch wyliau dros yr hydref