Hanner tymor mis Hydref yn Ne Cymru

Gwnewch angylion allan o ddail euraid wrth i chi ddod wyneb yn wyneb â natur dros yr hydref

Mae’r hydref yn wledd i’r synhwyrau. O grefftau’r creaduriaid bach i lwybrau antur hudol – rhowch eich welîs ‘mlaen i weld faint o weithgareddau i’r teulu y gallwch chi eu cwblhau yn Ne Cymru dros hanner tymor mis Hydref.

Dewch o hyd i antur hydrefol yn eich ardal chi... 

A close up of a hedgehog on the lawn

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Darganfyddwch gyfrinachau bywyd cudd y draenog yn Nhŷ Tredegar dros hanner tymor mis Hydref – bydd y tîm o Hedgehog Rescue yn rhannu pob math o ffeithiau rhyfeddol am y creaduriaid bach swil hyn. Cerddwch filltir yn olion pawennau’r draenog ar lwybr arbennig drwy Ardd y Berllan a chadwch lygad allan am ddanteithion i’r draenog ar hyd y ffordd.

Plant yn mwynhau dail yr hydref yng Ngerddi Dyffryn

Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg 

Mae Gerddi Dyffryn yn chwilio am brentisiaid i gynnig help llaw dros hanner tymor mis Hydref. Gwisgwch eich côt, rhowch eich welîs ‘mlaen a chadwch eich egni ar gyfer ein gweithgareddau i’r teulu o amgylch yr ardd.

Mae digon i flino coesau bach yn Ninefwr

Dinefwr, Sir Gâr 

Ble fydd ein teithiau cerdded hydrefol yn eich tywys dros hanner tymor mis Hydref yn Ninefwr? Gyda llwybr drwy goedwig hudolus a phrofiadau iasol yn Nhŷ Newton, mae digon yma i’w ddarganfod.

Cymerwch ran mewn llwyth o weithgareddau hydrefol ledled Sir Benfro

Sir Benfro 

Crwydrwch Sir Benfro dros hanner tymor mis Hydref – mae digon o weithgareddau yma i lenwi’ch dyddiadur. Adeiladwch ddyn gwellt yng Ngardd Goedwig Colby, mwynhewch weithgareddau hanes ymarferol yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd a dysgwch sgiliau goroesi sylfaenol yn Stagbwll. Mae hwyl a sbri a chrefftau brawychus ar gael yn Fferm Southwood dros Galan Gaeaf hefyd.

Mwynhewch sbort a sbri Calan Gaeaf yn Llanerchaeron dros hanner tymor

Llanerchaeron, Ceredigion 

Boed law neu hindda, mae digon i ddiddanu’r teulu cyfan dros hanner tymor yn Llanerchaeron gyda champau’r cynhaeaf ac ysbrydion Calan Gaeaf.

Dewch i brofi digwyddiadau iasol Aberdulais

Aberdulais, Castell-nedd 

Gwisgwch yn gynnes a mwynhewch gyda’r teulu yn Aberdulais dros hanner tymor mis Hydref. Gyda gweithgareddau hydrefol a llwybr iasol, mae croeso cynnes i’w gael yn y Cymoedd Arswydus dros Galan Gaeaf.

Trefnwch wyliau dros yr hydref