Hanner tymor mis Hydref yng Ngogledd Cymru

Mwynhewch dro’r tymhorau

Mae gennym ddewis eang o weithgareddau ar draws Gogledd Cymru dros hanner tymor. Ewch allan i’r awyr agored, mwynhewch gefn gwlad, datryswch ddirgelwch iasol a chrwydrwch ein cestyll hudolus am hwyl hydrefol i’r teulu cyfan.

Ffordd yma am anturiaethau hydrefol...

Casglwch gribin a ffeindiwch frigyn

Gardd Bodnant, Conwy 

Dewch i dorchi llewys a mwynhau pob math o weithgareddau dros hanner tymor mis Hydref, gan gynnwys cribinio dail, prawf-yrru ysgubau yn barod ar gyfer Calan Gaeaf a thostio malws melys.

Darganfyddwch gerfluniau afal Erddig gan Simon O’Rourke

Erddig, Wrecsam 

Yn Erddig, mae gennym lond lle o afalau a hanner tymor llawn chwarae. Mae’r cynhaeaf wedi bod yn un da, ac mae digon o weithgareddau gennym i gadw’r teulu cyfan yn brysur. Llenwch hanner tymor mis Hydref â chrefftau, teithiau cerdded, areithiau a rhywfaint o ddowcio am afalau.

Darlun iasoer o ddrws ffrynt Castell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Dewch ar daith yng Nghastell Penrhyn dros hanner tymor mis Hydref i ddysgu am draddodiad Celtaidd Calan Gaeaf gan ddilyn llwybr synhwyraidd drwy’r ardd a chael profiadau brawychus yn y Castell. Bydd cyfle i greu pyped a gall y rhai mwyaf dewr ddilyn y cysgodion arswydus ar daith i ddysgu am yr ysbrydion sy’n crwydro’r Castell.

Chwiliwch am goncyrs ym Mhlas Newydd

Plas Newydd, Ynys Môn 

Cewch gicio dail yr hydref, dysgu am y gêmau roedd eich rhieni (a’u rhieni nhw) yn eu chwarae, a chwilio am wiwerod coch – mae digonedd yn digwydd ym Mhlas Newydd dros wyliau hanner tymor yr hydref.

Children in Halloween costume

Porth y Swnt, Aberdaron 

Ydych chi’n ddigon dewr i ddilyn y llwybr iasol o amgylch Porth y Swnt? Ymunwch â ni yng nghanol Aberdaron am noson o hwyl Calan Gaeaf yn y lleoliad naturiol unigryw hwn.

Plant yn casglu dail yr hydref.

Plas yn Rhiw, Pen Llŷn 

Dewch â’r teulu ynghyd am antur hydrefol ym Mhlas yn Rhiw. Dilynwch y llwybr iasol, crëwch gelf wyllt neu crwydrwch y coetir. Y gerddi a’r tiroedd hyn, sy’n edrych dros Ben Llŷn, yw’r lle perffaith i ymgolli’ch hun yn rhyfeddodau’r hydref.

Trefnwch wyliau dros yr hydref