Hanner tymor mis Hydref yng Ngogledd Cymru

Dewiswch bwmpen a cherfiwch atgofion hydrefol

Mae gennym ddewis eang o weithgareddau ar draws Gogledd Cymru dros hanner tymor. Ewch allan i’r awyr agored, mwynhewch gefn gwlad, datryswch ddirgelwch iasol a chrwydrwch ein cestyll hudolus am hwyl hydrefol i’r teulu cyfan.

Ffordd yma am anturiaethau hydrefol...

Dilynwch y llwybr at we pry cop chwedlonol yng Ngardd Bodnant

Gardd Bodnant, Conwy 

Gydag 80 erw o liwiau llachar yr hydref, Gardd Bodnant yw’r lle perffaith i weld mam natur yn peintio’i champwaith. Mwynhewch lond lle o ddigwyddiadau a gweithgareddau coetir dros hanner tymor mis Hydref, gan gynnwys cribinio dail, gemau coetir a llwybrau natur.

Darganfyddwch gerfluniau afal Erddig gan Simon O’Rourke

Erddig, Wrecsam 

Yn Erddig, mae gennym lond lle o afalau a hanner tymor llawn chwarae. Mae’r cynhaeaf wedi bod yn un da, ac mae digon o weithgareddau gennym i gadw’r teulu cyfan yn brysur. Llenwch hanner tymor mis Hydref â chrefftau, teithiau cerdded, areithiau a rhywfaint o ddowcio am afalau.

Darlun iasoer o ddrws ffrynt Castell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Byddech chi’n ddychrynllyd o ddwl i fethu’r hwyl Calan Gaeaf yng Nghastell Penrhyn dros yr hydref. Byddwch yn grefftus a gwnewch bypedau ac, os ydych chi’n ddigon dewr, dilynwch drywydd y cysgodion iasol i ddysgu am yr ysbrydion sy’n cerdded y Castell a thraddodiadau Calan Gaeaf.

Pumpkin carving at the National Trust

Castell y Waun, Wrecsam 

Gadewch i’ch creadigrwydd lifo a cherfiwch eich pwmpen eich hun yn barod ar gyfer Calan Gaeaf ysbryd-oledig. Bydd y bwmpen, stensilau, setiau cerfio a goleuadau bach yma yn barod i chi, ynghyd â rhywun i’ch helpu i greu eich dyluniad.

Chwiliwch am goncyrs ym Mhlas Newydd

Plas Newydd, Ynys Môn 

Awydd antur hydrefol? Ewch i Blas Newydd i fwynhau Dydd Mercher y Coetir, chwarae gemau, adeiladu den a chystadlu mewn cystadlaethau concyrs campus o dan ganopi euraid yr hydref.

Children in Halloween costume

Porth y Swnt, Aberdaron 

Ydych chi’n ddigon dewr i ddilyn y llwybr iasol o amgylch Porth y Swnt? Ymunwch â ni yng nghanol Aberdaron am noson o hwyl Calan Gaeaf yn y lleoliad naturiol unigryw hwn.

Witches at Plas yn Rhiw’s autumn adventures

Plas yn Rhiw, Pen Llŷn 

Dewch â’r teulu ynghyd am antur hydrefol ym Mhlas yn Rhiw. Dilynwch y llwybr iasol, crëwch gelf wyllt neu crwydrwch y coetir. Y gerddi a’r tiroedd hyn, sy’n edrych dros Ben Llŷn, yw’r lle perffaith i ymgolli’ch hun yn rhyfeddodau’r hydref.

Trefnwch wyliau dros yr hydref