Helpwch ni i gadw Eryri yn hardd

 Y ceidwad yn codi wal cerrig yn Eryri

Mae pob cyfraniad at Apêl Eryri yn cefnogi gwaith ein ceidwaid, o greu llwybrau a chodi waliau cerrig i adeiladu pontydd a rheoli planhigion ymledol.

Rydyn ni’n edrych ar ôl 12% o Barc Cenedlaethol Eryri, yn cynnwys 11 o’r copaon mwyaf uchel a phoblogaidd. ‘Dyw hon ddim yn dasg hawdd.

Cadw balans

Rydyn ni’n gweithio’n galed i geisio cadw cydbwysedd rhwng yr angen i warchod cynefinoedd bywyd gwyllt a’r angen i wella a hybu mynediad i’r cyhoedd  - fel y gall pobl fwynhau’r trysor hwn.

Ble mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio?

Rydyn ni’n gyfrifol am amryw o brosiectau cadwraeth, rheoli tir a mynediad ar hyd a lled Eryri. Mae’r tîm yn canolbwyntio’n bennaf ar waith mynediad ac mae’r rhan fwyaf o hwn yn digwydd yn ardaloedd Eifionnydd, y Carneddau a’r Glyderau.

Pa fath o waith mae’r Ymddiriedolaeth yn ei wneud yn Eryri?

Mae’r gwaith yn amrywiol iawn; mae’n cynnwys cynnal llwybrau cerdded, adeiladu pontydd, codi waliau cerrig, rheoli rhywogaethau ymledol a phob math o bethau eraill. Rhaid cael tîm arbennig o Geidwaid Apêl yr Wyddfa i gyflawni hyn i gyd – pobl sy’n fodlon gweithio ym mhob tywydd, ac mewn pob math o leoliadau mynyddig!

" Mae’r gwaith ‘dan ni’n gwneud yn dibynnu’n llwyr ar roddion i Apêl Eryri"
- Rhys Thomas, Prif Geidwad

Achub lleoedd arbennig

Yn ogystal â chefnogi gwaith hanfodol ein ceidwaid mae’r rhoddion pwysig hyn wedi ein galluogi ni i brynu lleoedd sy’n wirioneddol arbennig, fel Hafod y Llan a Llyndy Isaf, a’u gwarchod am byth.