Patrymau caeau hynafol Llyn

Looking out from Uwchmynydd at field patterns in Llŷn Peninsula

Dewch i ddarganfod tirwedd hynod lle mae’r berthynas agos rhwng pobl a’u hamgylchedd wedi creu patrymau hynafol, hardd.

Edrychwch ar fyd o batrymau caeau traddodiadol a chamu nôl drwy hanes wrth wneud hynny. Yn ystod yr Oesoedd Canol, roedd llawer o’r dirwedd ym mhen pellaf Penrhyn Llŷn yn cael ei amaethu. Mae rhai patrymau i’w gweld hyd heddiw ym Mynydd y Gwyddel a Phistyll.

Cloddiau

Nodwedd amlwg o’r dirwedd yw’r ffiniau caeau traddodiadol, y waliau cerrig a’r cloddiau. Maen nhw’n dyddio’n ôl sawl canrif ac yn gynefin pwysig i fywyd gwyllt.

Cyfoethogi’r dirwedd

Mae amrywiaeth y ffiniau traddodiadol ym Mhen Llŷn yn cyfrannu at hynodrwydd lleol yr ardal ac yn cyfoethogi’r dirwedd.

Dod â’r hanes yn fyw

Diben gwreiddiol y rhan fwyaf o ffiniau traddodiadol yw dynodi rhaniadau rhwng eiddo ac amddiffyn cnydau ac anifeiliaid. Allwch chi weld y lleiniau cul o gaeau gyda’u corneli lletach ar un pen, lle byddai’r aradr wedi troi?

Coridor i fywyd gwyllt

Mae’r terfynau hefyd yn bwysig ar gyfer bywyd gwyllt, yn cynnig cysgod ac yn diogelu rhywogaethau sy’n methu byw ar dir agored.

Hanes a natur yn un

Gall terfynau fod yn ddiddorol o ran hanes yn ogystal â’u bywyd gwyllt. O’u hastudio’n fanwl gallwn weld weithiau eu bod nhw wedi bod yno ers canrifoedd o bosib. Heddiw, rydym yn rheoli’r cloddiau’n ofalus i ddiogelu’r nodwedd draddodiadol hon.