Safleoedd casglu bwyd, Sir Benfro

Christmas foodbank collection point

Y Nadolig hwn ry'n ni'n gweithio gydag Ymddiriedolaeth Trussell i gefnogi ein cymunedau lleol trwy gynnal safleoedd casglu bwyd yn ein mannau arbennig yn Sir Benfro.

Rhodd yw rhoi

Os hoffech roi rhodd o fwyd ar gyfer dathlu i helpu'r rhai sydd mewn angen, dyma pryd a'r man lle gallwch chi gyfrannu:

 • Ffair Nadolig Gardd Goedwig Colby, 17 a 18 Tachwedd
 • Canolfan a Siop Tŷ Ddewi, 19 Tachwedd hyd 7 Rhagfyr
 • Canolfan Stagbwll, 19 Tachwedd hyd 9 Rhagfyr
 • Ystafell De y Tŷ Cychod yng Nghei Stagbwll, 24 Tachwedd hyd 9 Rhagfyr (penwythnosau yn unig)
 • Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, 24 Tachwedd hyd 9 Rhagfyr (penwythnosau yn unig)
 • Ffair Nadolig Fferm Southwood, 8 Rhagfyr

Awgrymiadau am roddion

 • Llaeth hir oes
 • Sudd ffrwythau hir oes
 • Ham/cig tin
 • Ffrwythau tin
 • Llysiau tin
 • Bocs bisgedi/siocledi
 • Cacen/pwdin ‘Dolig/mins peis
 • Tameidiau sawrus
 • Sawsiau/siytni ayb
 • Pwdin reis
 • Eitemau ymolchi