Syllu ar y sêr yng Nghymru

Teulu allan yn y nos yn edrych ar yr awyr drwy ‘sbienddrych

Mae gan Gymru nifer o safleoedd Darganfod Awyr Dywyll – rhai o’r lleoedd gorau yn y byd i syllu ar y sêr. Mae oriau hirach o dywyllwch ac awyr glir a rhewllyd dechrau’r flwyddyn yn golygu mai dyma’r amser perffaith i weld sêr. Yn yr haf, gwnewch yn fawr o’r nosweithiau mwyn i fwynhau’r sioe o oleuni.

Yn 2012 fe ddynodwyd Bannau Brycheiniog yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol – y gyntaf yng Nghymru. Mae nifer o fannau yn y dirwedd fynyddig, fawreddog hon yn cynnig golygfa wych o awyr y nos. Ac ar ein safle carafanau yn Nolaucothi gallwch fwynhau cysgu allan o dan y sêr hyd yn oed.

Mae yna leoedd arbennig iawn i wylio’r sêr yng Ngheredigion hefyd. Yn ogystal â bod yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, mae ein fferm weithiol hanesyddol yn Llanerchaeron hefyd yn fan gwledig perffaith ar gyfer mwynhau’r Awyr Dywyll. I’r rhai sydd wrth eu bodd yn gwylio sêr, mae’r milltir o draeth ym Mhenbryn yn lleoliad heb ei ail. Ac os ewch yno fin nos, efallai gwelwch chi forloi neu hyd yn oed rai o’r dolffiniaid sy’n byw yn y bae.

Ar arfordir ac o gwmpas cefn gwlad sir Benfro, lle mae lefel llygredd golau’n isel, mae nifer o safleoedd hygyrch i fwynhau’r Awyr Dywyll sy’n cynnig golygfeydd eang braf. Dewiswch eich man, fel traeth llydan Broad Haven, neu ymunwch â ni yng Nghanolfan Stagbwll lle ry’n ni’n cynnal digwyddiadau gwylio sêr yn gyson, gydag arbenigwyr o Awyr Dywyll Cymru, yn y planetariwm ar y safle.
 

Help gan yr arbenigwyr

Ry’n ni hefyd yn cynnal digwyddiadau syllu ar sêr yng Ngerddi Dyffryn ger Caerdydd, lle mae gwylfa gan Gymdeithas Seryddiaeth Caerdydd. Mae’n gyfle gwych i astudio’r awyr gyda chymorth gwylwyr profiadol, gan ddefnyddio rhai o 'sbienddrychau arbenigol y gymdeithas.

Eryri oedd yr ail leoliad yng Nghymru i dderbyn statws Awyr Dywyll Ryngwladol, yn 2015. O fewn ei 800 milltir sgwâr o fynyddoedd a dyffrynnoedd hawdd teimlo eich bod yn edrych lawr ar y byd yn grwn o’r copaon uchel – ac yn y nos, yn gweld holl ehangder y ffurfafen uwch eich pen. Mae clogwyni a thraethau Pen Llŷn hefyd yn cynnig golygfa o awyr nos ddisglair o glir.

Mynnwch ychydig o lonydd i sefyll yn stond, edrych i fyny a rhyfeddu at y bydysawd uwchben. A gall y teulu cyfan fwynhau hyn hefyd. Cymrwch olwg ar ein Lleoedd yng Nghymru am fwy o fanylion am ble i fynd i syllu ar y sêr, ac am newyddion am ddigwyddiadau seryddol.