Cymdeithas Bro Morgannwg

Figure in low cloud in the Brecon Beacons National Park, South Wales

Grŵp o gefnogwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ne Cymru yw Cymdeithas Bro Morgannwg.

Mae Cymdeithas Bro Morgannwg, a sefydlwyd yn 1998, yn trefnu rhaglen ddiddorol a difyr i’r aelodau ar hyd y flwyddyn.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn cynnal darlithoedd ar y trydydd dydd Mercher bob mis rhwng Medi ac Ebrill.  Cynhelir y darlithoedd yn y Bont-faen fel arfer ac maen nhw’n ymwneud ag amrywiaeth eang o bynciau.

Yn ystod yr haf rydym yn trefnu gwibdeithiau, fel arfer i safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ond nid bob amser. Yn ddiweddar, trefnwyd tripiau i Croome Park, Castell Croft a Llwydlo, Parc Dyrham, Dinefwr a Hidcote lle cawsom sgwrs gan Glyn Jones, y Prif Arddwr ar y pryd. Rydym hefyd wedi trefnu tripiau i Gastell Sain Dunwyd a Phlas Llanelly.

Rydym wedi trefnu gwyliau bws, ac fe aethom i Ynys Hayling y llynedd; dros gyfnod o bum diwrnod fe wnaethom ymweld â Mottisfont, Eglwys Gadeiriol Chichester, Petworth, Dociau Hanesyddol Portsmouth, Gerddi Exbury a’r New Forest, Eglwys Gadeiriol Caersallog i weld Arddangosfa’r Magna Carta, a Lacock ar y ffordd adref. Yn y gorffennol, rydym wedi trefnu gwyliau i Plymouth, Swydd Derby, Harrogate, Caint a Leamington Spa.

Yn ogystal â mwynhau ein hunain, rydym yn codi arian ar gyfer prosiectau’r Ymddiriedolaeth, yng Nghymru fel arfer, ond nid bob amser.

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl, felly ymunwch â ni – rydym yn edrych ymlaen at eich cyfarfod cyn bo hir.

Cysylltwch â ni

Os hoffech ymuno â ni, codwch ein taflen yng Ngerddi Dyffryn neu yn Nhŷ Tredegar a llenwi’r ffurflen sydd ynghlwm, neu cysylltwch a;

Diane Simpson
Diane.k.simpson@btinternet.com
07790 715532