Digwyddiadau’r Pasg yn ne-orllewin Cymru

Ymwelwyr yn crwydro Rhosili, Gŵyr, Abertawe

Paratowch am anturiaethau amrywiol wrth i’n lleoedd arbennig ddeffro ar gyfer y gwanwyn gyda llwybrau natur i anturiaethwyr brwd.

Mam a merch yn crwydro’r ystâd yn Ninefwr, Sir Gâr

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Ydych chi wedi gweld y portread o Henrietta a’r ysgyfarnog yn Nhŷ Newton? Mae’r ysgyfarnog wedi penderfynu mwynhau gwychder y gwanwyn yn Ninefwr ac mae angen eich help chi arnom i ddod o hyd iddo. Gwisgwch eich sgidiau antur a dilynwch olion y sbonciau i weld sut mae’n dathlu deffroad byd natur yn yr ystâd 800-erw hon. Bydd straeon llawn hwyl yn cael eu hadrodd yn y tŷ wedyn.

Ymwelydd ifanc yn crwydro Gardd Goedwig Colby, Amroth, Sir Benfro

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Rydym yn chwilio am anturiaethwyr brwd i herio llwybr antur Colby dros wyliau’r Pasg. Mae’r dyffryn coediog cudd hwn, sy’n llawn rhyfeddodau, yn lle perffaith i fynd ar gwrs treftadaeth a chwarae naturiol. Cerddwch drwy’r coed a chwilio am fywyd gwyllt wrth i chi herio’r llwybr i ennill gwobr.

Bwydo ŵyn bach yn Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion 

Faint o weithgareddau hwyl Llanerchaeron allwch chi eu cwblhau dros wyliau’r Pasg? Gyda gerddi muriog, llyn addurniadol, parcdir a fferm weithiol ar yr ystâd hunan-gynhaliol hon, dyma’r lle perffaith i fwynhau gweithgareddau gwyllt a dod wyneb yn wyneb â natur dros y gwanwyn.

Grŵp o ymwelwyr yn paratoi i fynd i mewn i Fwyngloddiau Aur Dolaucothi, Llanwrda, Sir Gâr

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Dewch wyneb yn wyneb â natur wrth i chi ddilyn llwybr darganfod rhyngweithiol Mwyngloddiau Aur Dolaucothi dros wyliau’r Pasg. Allwch chi weld yr arwyddion fod yr ystâd yn deffro o’i thrwmgwsg ar ôl gaeaf hir? Dysgwch bopeth am gynefin tanddaearol a sŵn y coed ac ymunwch yn sgwrs mam natur drwy farddoniaeth, canu a gweiddi.

Ymwelwyr yn mwynhau’r arddangosiadau rhyngweithiol yn Rhaeadrau Aberdulais, Castell-nedd

Aberdulais, Castell-nedd 

Chwilio am antur archeolegol? Dewch i ryfeddu at Raeadrau Aberdulais lle byddwn yn darganfod cyfrinachau’r lleoliad arbennig hwn. Ffeindiwch gliwiau at orffennol y tirlun prydferth o dan eich traed gydag arddangosfa daeareg a llwybr llawn hwyl.

Ymwelwyr yn crwydro Rhosili, Gŵyr, Abertawe

Rhosili, Gŵyr  

Gyda dyfodiad y gwanwyn, mae creaduriaid mawr a bach yn deffro o’u trwmgwsg. Ymunwch â ni i ddathlu natur yn Rhosili drwy ddilyn llwybr llawn hwyl a darganfod holl drysorau cudd y Vile. Dewch i feithrin eich sgiliau anturio ar antur arfordirol.

A family walking the footpath at Southwood Farm

Fferm Southwood, Sir Benfro 

Casglwch lyfr adnabod y gwanwyn i weld pa fflora a ffawna allwch chi ddod o hyd iddynt dros wyliau’r Pasg yn Fferm Southwood. Defnyddiwch eich sgiliau ymchwilio ar y llwybr natur hunan-dywys hwn a phrofwch wledd i’r synhwyrau wrth i blanhigion a bywyd gwyllt ddeffro ar gyfer y gwanwyn.

Merch fach yn ysgrifennu wrth y ddesg yn neuadd llawr cyntaf Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro

Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd, Dinbych-y-pysgod 

Teithiwch yn ôl i’r 15fed ganrif yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd dros wyliau’r Pasg i ddysgu am hanes a threftadaeth ryfeddol y tŷ cudd hwn yn Ninbych-y-pysgod. Efallai bod popeth arall yn codi ar gyfer y gwanwyn, ond bydd angen eich capiau nos arnoch yma wrth i ni ddysgu am arferion cysgu diddorol y Tuduriaid yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd.

Ymwelwyr yn mwynhau helfa Wyau Pasg Cadbury yn Stagbwll, Sir Benfro

Y Stagbwll, Sir Benfro 

Ar ddiwrnodau arbennig dros wyliau’r Pasg, gallwch fwynhau anturiaethau arbennig y gwanwyn yn y Stagbwll. O brynhawn o goginio garlleg gyda’n prif geidwad, Mr Garlick, i saffari penwythnos y Pasg ar draeth y de Broad Haven – dewch i fwynhau penwythnos perffaith i’r teulu yn Sir Benfro.