Archebion grŵp yn Freshwater West a Fferm Gupton

Ry’n ni’n croesawu grwpiau yn Fferm Gupton tu fas y tymor prysur. Os y’ch chi’n trefnu rali, jamborî, aduniad teuluol, digwyddiad chwaraeon, gŵyl neu hyd yn oed briodas – cysylltwch â ni da chi, a gallwn eich helpu gyda’r trefniadau.

Llety glan y môr i grwpiau

Yn ein gwersyll ger Freshwater West yn Sir Benfro mae tri chae mawr sy’n cynnig lleiniau i 180 o bebyll, ynghyd â ffermdy sy’n gallu cysgu 10 person a 5 llain gwyrdd gyda chyflenwad trydan ar gyfer faniau gwersylla.

Pryd gall grwpiau ddod i aros?

Gall grwpiau mawr archebu lle tu fas i’r tymor prysur. Mae’r tymor prysur rhwng 1 Gorffennaf i 4 Medi. 

Grwpiau mawr a bach

Mae Fferm Gupton yn croesawu grwpiau mawr a bach i’r gwersyll. Ry’n ni’n hapus i estyn croeso i:

  • Grwpiau addysgiadol megis y Sgowtiaid, grwpiau Gwobr Dug Caeredin ac ysgolion. Mae ein safle agored braf yn wych ar gyfer cynnal gwersylloedd gwyliau a jamborïau.
  • Grwpiau natur, sy’n caru Fferm Gupton am ei blodau a’i bywyd gwyllt. Mae Cors Castellmartin gerllaw yn hafan i adar a’r twyni yn Freshwater West yn fan poblogaidd i astudio a gwneud arolygon o’r amgylchedd.
  • Grwpiau chwaraeon, boed hynny’n gerdded neu’n chwaraeon dŵr. Mae ein gwersyll yn safle perffaith i ddarganfod Sir Benfro. O syrffio yn Freshwater West i gerdded Llwybr Arfordir Sir Benfro, ry’n ni yn y man delfrydol i chi.
  • Gwyliau, digwyddiadau a ralïau – mae’r cyfan yn bosibl yn Fferm Gupton hefyd! Gadewch i ni wybod beth yw eich anghenion ac fe fyddwn yn hapus i drafod y posibiliadau.
  • Croeso i briodasau ar dir Fferm Gupton; mae’r dirwedd hardd yn golygu bod y llecyn hwn yn lleoliad gogoneddus a’r golygfeydd o’r arfordir yn gefndir gwych i ffotograffau. Mae ein 'sgubor fawr yn darparu gofod eang dan do i groesawu digon o westeion.

Ydych chi’n caniatáu archebu defnydd llwyr o’r safle?

Ydyn, ry’n ni’n derbyn archebu defnydd llwyr o’r gwersyll a’r ffermdy gyda phrisiau gostyngol ar gyfer llogi’r safle cyfan.

Prisiau ac archebu

Rhaid i archebion grŵp gael eu gwneud drwy’r swyddfa archebu a does dim modd eu gwneud ar-lein. E-bostiwch y tîm ar guptonfarm@nationaltrust.org.uk neu ffoniwch 01646 661640 i drafod prisiau ac anghenion y grŵp.

Unrhywbeth arall ddylwn i ei wybod am archeb grŵp?

Oes - gallwn hefyd drefnu gweithgareddau awyr agored ar gyfer grwpiau, ac arlwyo ar eich cyfer os oes angen.

Gweithgareddau awyr agored

Ar gyfer chwaraeon dŵr megis caiacio neu arfordiro, mae tîm o hyfforddwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gael i gynnal gweithgareddau yng Nghei Stagbwll, sydd gerllaw.

Neu, ry’n ni’n cyd-weithio’n agos gyda threfnwyr gweithgareddau eraill yn Sir Benfro i ddarparu sesiynau syrffio, rhwyf-fyrddio gan sefyll, syrffio barcud a mwy!

Arlwyo

Os hoffech chi i ni drefnu arlwyo bwyd ar gyfer arhosiad eich grŵp yn Fferm Gupton, ‘dyw hynny’n ddim problem. Mae cegin yn ein 'sgubor tywydd gwael ac mae tîm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn darparu’r bwyd, neu gallwch ddewis eich arlwywr allanol eich hun (codir tâl uwch am hyn).

Cysylltwch

Byddem wrth ein bodd yn clywed wrthoch chi! Os gwelwch yn dda, e-bostiwch y tîm ar guptonfarm@nationaltrust.org.uk neu ffoniwch 01646 661640 i drafod archebion grŵp.