Faniau gwersylla yn Freshwater West a Fferm Gupton

Chwilio am lecyn bach hardd i aros yn eich fan wersylla? Mae gwersyll Fferm Gupton yn edrych draw dros draeth Freshwater West yn Sir Benfro, ac mae lleiniau â chyflenwad trydan ar gael ar gyfer faniau gwersylla a chartrefi modur bychan.

Gwersyllwyr y glannau

Os y’ch chi awydd anadlu awyr iach y môr ar eich hoe fach nesa yn y fan wersylla, yna dewch i osod eich olwynion ar Fferm Gupton yn Sir Benfro, De Orllewin Cymru. Mae gwersyll arfordirol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnig lleoliad syml, gwledig gyda chyfleusterau gwych a digon i’w wneud a’i weld yn yr ardal, o deithiau cerdded i wylio bywyd gwyllt.

Lleiniau faniau gwersylla yn Fferm Gupton

Mae croeso cynnes i faniau gwersylla yn Fferm Gupton ac ar hyn o bryd ry’n ni’n cynnig:

 • 5 llain gwyrdd i faniau gwersylla gyda chyflenwad trydan
 • 1 llain llawr caled gyda chyflenwad trydan
 • Croeso i gŵn cwrtais ar dennyn
 • Archebu ar-lein neu gallwch siarad â’r tîm ar 01646 661460
 • Galw heibio ar hap ar y dydd, a gweld os oes llain ar gael
 • Oriau cyrraedd rhwng 12pm a 7pm, ac oriau gadael erbyn 11am ar ddiwrnod ymadael
 • Dim lleiafswm arhosiad

Os gwelwch yn dda, nodwch na allwn dderbyn carafanau na chartrefi modur mawr ar y safle oherwydd y fynedfa gul a lle cyfyng i droi.

Cyfleusterau gwersylla

 • Derbynfa ar y safle
 • Bloc toiledau a chawodydd poeth
 • 'Sgubor tywydd gwlyb ac ardal eistedd dan do
 • Pydew coelcerth cymunedol ac ardal barbeciw
 • Meinciau picnic
 • Cyfleusterau ail-gylchu
 • WiFi am ddim
 • Parcio am ddim ar y safle
 • Mynediad uniongyrchol i draeth Freshwater West

Gwelwch ein tudalen gyfleusterau am fwy o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael ar Fferm Gupton.

Oriau agor a phrisiau Fferm Gupton

Mae gwersyll Fferm Gupton yn agored bob dydd tan Medi 30ain (mae ein ffermdy yn derbyn archebion gwyliau gydol y flwyddyn).

Mae pris lleiniau faniau gwersylla yn dechrau ar £16. Lawr-lwythwch ein taflen Lleiniau a Phrisiau am fwy o wybodaeth.

Tocyn gwersylla’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Nodwch os gwelwch yn dda bod angen i chi fod yn aelod o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu brynu tocyn gwersylla er mwyn aros ar Fferm Gupton, fel rhan o’n telerau ac amodau eithrio gwersylla.

Gellir archebu aelodaeth o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol rhag blaen neu ei gwblhau ar ôl cyrraedd ar y dydd.

Neu, mae modd prynu tocyn gwersylla am £10, rhag blaen neu ar y dydd pan gyrhaeddwch. Mae tocyn yn ddilys yn ystod eich arhosiad gan roi mynediad am ddim i chi i’n meysydd parcio ar stad Stagbwll. Mae’r taliad yn helpu cynnal a chadw’r gwersyll gan sicrhau bod y man arbennig hwn yn rhoi pleser i bawb, am byth.

Gofynnir i bob gwestai lenwi ffurflen gofrestru ac arwyddo ein côd ymddygiad ar gyfer eu arhosiad.