Gwersylla a llety fferm yn Freshwater West

A group camping at Gupton Farm

Chwilio am le i aros yn Freshwater West yn Sir Benfro? Mae gan Fferm Gupton gyfleusterau gwersylla a llety ffermdy o fewn pellter cerdded hawdd i’r traeth syrffio.

Mae Fferm Gupton yn ddelfrydol os y’ch chi’n chwilio am seibiant llawn gweithgareddau, gwyliau teuluol neu gyfle i ddod ynghyd yn un criw yn Sir Benfro, am fod digon o ofod yma ar faes gwersylla sy’n cynnig lleiniau i bebyll a faniau gwersylla a ffermdy sy’n lletya hyd at 10.

Boed o dan gynfas neu dan do o lechi Cymreig, mae yna groeso cynnes yn eich haros yn awyrgylch anffurfiol a braf Fferm Gupton.

Lleoedd i aros

Gwybodaeth ddefnyddiol

Manion bach defnyddiol eraill ar gyfer eich arhosiad

Archebwch ar-lein