Syrffio yn Freshwater West

A group learning to surf

Gyda’i ymchwydd cyson a’i donnau cryfion mae Freshwater West yn cael ei ystyried yn un o’r mannau gorau i syrffio yng Nghymru. Pa syndod felly mai’r traeth de-orllewinol hwn yw’r man blynyddol i gynnal Pencampwriaethau Syrffio Cenedlaethol Cymru.

Mae deufor-gyfarfod cryf iawn yn y môr yma, felly mae’n fwy addas ar gyfer syrffwyr a nofwyr mwy profiadol. Os hoffech chi ddysgu syrffio yma, yna ry’n ni’n eich cynghori i ddefnyddio cwmni gweithgareddau awyr agored lleol sydd â’r offer cywir a’r profiad i’ch helpu chi i fwynhau y lle arbennig hwn yn ddiogel a chyfrifol.

Mae ein partner gweithgareddau, Outer Reef Surf School, i’w gweld ar brif faes parcio’r traeth. Mynnwch sgwrs gyda’r tîm neu ewch i’w gwefan am fwy o wybodaeth ar y sesiynau dysgu syrffio yn Freshwater West

Nodwch mai dim ond rhwng dechrau Mehefin a mis Medi mae’r achubwyr bywyd ar ddyletswydd.