Ysbrydoli’r to iau yn Lan-y-lai

Plant o Ysgol Llanbedr-y-Fro yn dysgu yn yr awyr agored yn Lan-y-lai, Bro Morgannwg

Ar gyrion Llanbedr-y-Fro ym Mro Morgannwg, mae Lan-y-lai yn cynnig lle perffaith i blant yr ysgol gynradd lleol fwynhau’r awyr iach a dod wyneb yn wyneb â byd natur.

Ein dyfodol

Yn aml iawn, fe glywn ni ddweud mai ein plant yw gwarcheidwaid y dyfodol, ond mae disgyblion ysgol gynradd Llanbedr-y-Fro un cam ar y blaen yn barod. Yn ystod y gwanwyn a’r haf, fe welwch chi nhw’n aml yn Lan-y-lai, â’u dwylo’n frwnt.

Ry’n ni wedi cyd-weithio gyda’r ysgol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac mae hynny wedi bod o fudd i bawb. Mae ceidwad Lan-y-lai wedi helpu’r ysgol i redeg clwb garddio, tra bod disgyblion blwyddyn pump wedi rhoi help llaw yn Lan-y-lai gyda’n gwaith cadwraeth, trwy bwnio’r ffromlys chwarennog, ynghyd â rhoi tic mewn sawl bocs o bethau gwych i’w gwneud cyn cyrraedd 11 ¾.

Dolydd godidog

Mae’r ysgol hefyd yn defnyddio Lan-y-lai fel ystafell awyr agored, yn mynd â’r disgyblion y tu hwnt i bedair wal y dosbarth gan ddefnyddio’r dolydd i addysgu disgyblion am bynciau amrywiol fel gwyddoniaeth a hanes, celf a daearyddiaeth.

Mae hyn yn golygu bod plant yn cael holl fanteision dysgu gwersi gwerthfawr tra’n anadlu awyr iach y dolydd godidog, a llosgi peth o’u hynni wrth dreulio amser mewn tirlun hardd.