Allan i’r awyr iach yng Nghymru

Ry’n ni wedi dringo’r copaon, caiacio’r arfordir a chrwydro cefn gwlad er mwyn darganfod y llwybrau a’r gweithgareddau gorau i’ch denu chi allan. Felly ewch am yr awyr agored a gadewch iddo eich rhyfeddu.

Walkers in Cwm Idwal

Dewch o hyd i daith cerdded yng Nghymru  

Cerdded yw'r ffordd orau o fwynhau’r awyr agored a byd natur, a pha le gwell i wneud hynny na mynyddoedd neu arfordir Cymru.

Menyw yn neidio i’r môr gyda grŵp arfordira

Gwlyb a Gwyllt yng Nghymru 

Cyfle i weld yr arfordir o bersbectif gwahanol. Caiacio, syrffio, arfordira, chwilota mewn pyllau llanw...mae rhywbeth yma at ddant pawb!

Grŵp o gefnogwyr yn rhedeg trwy ystâd Erddig

Codi calon yn yr awyr agored 

Mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru, ein nod yw annog mwy o bobl i fod yn egnïol yn fwy aml drwy ddefnyddio'r mannau awyr agored sydd dan ein gofal.