Amser chwarae i blantos mawr Cymru

‘Dych chi byth yn rhy hen i fwynhau pleserau syml fel dringo coeden, neidio’r tonnau neu rolio lawr llethr. Beth am ymuno â’r criw ifanc a’u 50 gweithgaredd yn un o’n safleoedd arbennig o amgylch Cymru? Ry’n ni wedi dewis ein 11 gorau i chi gael ail-gynnau atgofion plentyndod yr haf hwn. Lawr-lwythwch y rhestr a rhannwch yn y sbort gan ddefnyddio #11PlayDates

Children climbing a tree in the grounds of Mottisfont, Hampshire.

Erddig, Wrecsam 

Pryd ddringoch chi goeden ddiwetha’? Ewch amdani eto (neu rhowch gynnig arni am y tro cyntaf) gyda help arbenigwyr o’r Cwmni Dringo Coed Mawr. Edrychwch lawr oddi fry trwy lygad aderyn ar erwau o barcdir Erddig. Gallwch fentro bod yr olygfa a’r wefr cystal ag erioed.

Plant yn rolio lawr rhiw

Plas Newydd, Sir Fôn 

Mae 160 erw o goedwig a pharcdir, ynghyd â 40 erw o erddi i fwynhau chwarae ynddyn nhw ym Mhlas Newydd. Mae’r safle bryniog sy’n edrych draw dros y Fenai yn cynnig golygfeydd hollol ysgubol – ac mae’n lle gwefreiddiol i rolio lawr rhiw. Un, dau, tri – ewch!

Merch ifanc yn plethu brigau i’w gwâl yn Ninefwr

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Mae 160 erw o goedwig a pharcdir, ynghyd â 40 erw o erddi i fwynhau chwarae ynddyn nhw ym Mhlas Newydd. Mae’r safle bryniog sy’n edrych draw dros y Fenai yn cynnig golygfeydd hollol ysgubol – ac mae’n lle gwefreiddiol i rolio lawr rhiw. Un, dau, tri – ewch!

Plentyn yn hedfan barcud

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Beth am hedfan barcud! Mwynhewch bleser teuluol hen-ffasiwn ar dir 55 erw yr ardd Edwardaidd. Dim ond awyr las sydd ei angen ac i ffwrdd â chi – barcud pwy neith hedfan ucha’ tybed? Os yw amser yn caniatáu, arhoswch i roi tro ar chwarae croquet ar y lawnt fawr hefyd.

Girl jumping over waves

Traeth Niwgwl, Sir Benfro 

Pawb i sefyll mewn rhes, roliwch eich trywsus a sblash fawr amdani! Dewch i nabod un o draethau mwyaf gogoneddus Sir Benfro gyda Warden Syrffio - chwaraewch a nofiwch ar frig y don o fewn eich dyfnder a dysgwch ambell wers achub bywyd ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol hefyd.

Children on a bug-hunt at Sheffield Park, East Sussex

Mynydd Pen-y-fâl a Dyffryn Wysg 

Os mai antur haf i’r teulu cyfan yn yr awyr agored yw eich nod, does dim angen chwilio mwy. Mae digon o gyfle i’r plant roi tic yn y bocs ar eu rhestr o 50 Gweithgaredd, ac ar ddydd Mercher Gwyllt gall y teulu oll ymuno i wneud celf wyllt, creu argae ar nant, adeiladu ffau a chwilota am chwilod.

Tad a phlant yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae tir y plas-dy hwn, sy’n gartref i un o deuluoedd pwysicaf Cymru, yn dyddio nôl ganrifoedd ac yn llawn cilfachau bach cudd a lleoedd cyfrin i guddio. Chwaraewch gêm o guddio wrth grwydro – ffordd wych o ddarganfod y parcdir coediog gyda’ch gilydd.

How to hunt for treasure video screenshot

Craflwyn a Beddgelert, Eryri 

Crwydrwch dirwedd godidog Eryri ar helfa drysor – pwy a ŵyr beth ddowch chi o hyd iddo! Dyna un yn unig o’r pethau i’w mwynhau ar ddiwrnod hwyl i’r teulu ym Meddgelert yr haf hwn, gan gynnwys teithiau tywys i fyny Dinas Emrys, adeiladu ffau a ‘plannu, tyfu, blasu’.

Teulu’n chwarae taflu ffyn bach

Gardd Bodnant, Conwy 

Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr...’dych chi byth yn bell iawn o sŵn nant yn tincial, afon yn llepian neu raeadr yn taranu yng Ngerddi Bodnant, na phontydd i chwarae gêm o hwylio ffyn bach. Mwy o lefydd chwarae na brigau ar goeden!

Plentyn mewn pwll glan môr ym Mhorthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Porthdinllaen, Gwynedd 

Tybed pwy all ddal y cranc mwyaf, gweld seren fôr neu ddod o hyd i’r gragen berta’? Ymunwch â ni ar lan y môr ar gyfer diwrnod yn llawn o weithgareddau hwyl. Yn ogystal â chwilio pyllau fe fydd caiacio neu sesiynau blasu rhwyf-fyrddio, pêl-droed ar y traeth, cystadleuaeth castell tywod a llawer mwy.

Teulu’n coginio ar dân agored

Gardd Coedwig Colby, Sir Benfro 

Dewch i’r goedwig heddiw. Ymunwch â Chris Harvey-Jones o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am sesiwn 2 awr o fyw yn y goedwig yn Colby, dysgwch sut i oroesi yno. Rhowch gynnig ar adeiladu gwâl, cynnau tân, marcio llwybr a thracio.