Digon o ddiwylliant ym Mhen Llyn

Cewch ddarganfod mannau tawel lle gallwch arafu lawr ac ymlacio, gweld ty anhygoel mewn lleoliad hyfryd a mwynhau darn o gacen hynod. Dewch draw i weld beth sydd ar gael. Mae eich taith yn dechrau yma.

Y Tŷ a'r Ardd ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw 

Dewch i ymweld â’n maenordy dymunol â’i ardd addurnol a’i olygfeydd ysblennydd. Mae mewn llecyn delfrydol ac mae’r golygfeydd a welwch ar draws Bae Ceredigion o’r gerddi ymhlith y mwyaf ysblennydd ym Mhrydain, ym mhob tymor.

Porth y Swnt Visitor Centre at Aberdaron

Porth y Swnt 

Mae ein canolfan ragoriaeth arfordirol yn borth i chi ddarganfod Pen Llŷn. Ysbrydolwyd cynllun y ganolfan newydd gan bensaernïaeth Aberdaron a threftadaeth forwrol yr ardal.

Felin Uchaf, Penrhyn Llŷn

Menter Y Felin Uchaf 

Canolfan addysgiadol yw hon sy’n archwilio ffyrdd o fyw a gweithio mewn partneriaeth â'r amgylchedd. Mae'n cynnig cyrsiau preswyl mewn sgiliau gwledig ac amaethyddiaeth gynaliadwy, Mae hefyd yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn ac amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli.

Plas Glyn y Weddw ger Llanbedrog, Pwllheli

Plas Glyn y Weddw 

Camwch i mewn i un o'r orielau celf hynaf yng Nghymru. Maenordy Fictoraidd Gothig gwych yw Plas Glyn y Weddw, gydag orielau, gerddi a chaffi gwerth chweil. Gallwch fwynhau golygfeydd hyfryd o'r môr wrth gael paned ac wrth ddilyn y llwybrau drwy’r goedwig i fyny at y pentir uwchben. Mae croeso cynnes Cymreig yn eich disgwyl mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol.

Carreg Llam yn Nant Gwrtheyrn, Penrhyn Llŷn

Nant Gwrtheyrn 

Archwiliwch hen bentref chwarel hudolus. Cewch ddarganfod mwy am rai o chwedlau a hanesion hudolus Cymru a mwynhau paned neu bryd o fwyd mewn caffi braf gyda golygfa wych o’r môr. Erbyn hyn mae’r 'Nant' yn ganolfan preswyl ar gyfer dysgu’r iaith Gymraeg ac yn ganolfan dreftadaeth sydd ar agor i bawb.

Amgueddfa Forwrol Llŷn

Llŷn Maritime Museum 

Dyma’r lle i ymgolli mewn hanes a dathlu ein treftadaeth forwrol. Mae’r môr yn agos at bob man ar benrhyn Llŷn. Mae’r amgueddfa’n llawn o wybodaeth ddiddorol – am y seintiau Celtaidd cynnar, am Edward 1af, ac am fôr-ladron, smyglwyr, llongddrylliadau trasig a gwaith y bad achub.

Two children run through the white sandy dunes at East Head with views behind of a sail boat moored up and distant views across the harbour

Plas Heli 

Os hoffech ymuno â chlwb hwylio, mwynhau diod sydyn neu bryd o fwyd, neu logi ystafell gyfarfod, lle gwell na Phlas Heli, Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau newydd ym Mhwllheli?

Bws Arfordir Llŷn yn Aberdaron

Am fynd i grwydro? 

Mae Bws Arfordir Llŷn yn ffordd wych o deithio o gwmpas y penrhyn gan gysylltu Abersoch, Aberdaron a Morfa Nefyn. Gallwch fynd i un o’r arosfannau neu gael eich codi ar y ffordd – dim ond £1 bob ffordd.

Ecoamgueddfa 

Dewch i ddysgu mwy am yr amgueddfa heb walia’ yn Llŷn. Cewch ddilyn taith ddigidol, dod o hyd i ddigwyddiad lleol neu ganfod rhywle i fynd am dro.