Digwyddiadau’r Pasg yng Nghymru

O lwybrau natur y gwanwyn i Helfeydd Wyau Pasg Cadbury, mae pob math o ddigwyddiadau llawn hwyl a phethau i’w gwneud ar draws Cymru yn ystod gwyliau ysgol y Pasg. Edrychwch ar ein ffefrynnau yn y rhestr isod i greu atgofion a fydd yn para am oes yn ein lleoedd arbennig.

Ewch yn wyllt ym Mhlas Newydd i fwynhau llond trol o hwyl yn ystod gwyliau’r ysgol, Plas Newydd, Ynys Môn

Digwyddiadau’r Pasg yng Ngogledd Orllewin Cymru 

Mwynhewch wledd i’r synhwyrau y gwanwyn hwn wrth i chi ddarganfod rhyfeddodau natur gyda llond trol o weithgareddau yn ein cestyll, gerddi, a lleoedd arbennig ar yr arfordir ac yng nghefn gwlad.

Dewch i fwynhau prydferthwch byd natur ar diroedd godidog Castell Powis, Powys

Digwyddiadau'r Pasg yng Ngogledd Ddwyrain Cymru 

Crwydrwch goetiroedd mwydlyd, gerddi lliwgar a llwybrau natur yn ystod gwyliau’r Pasg wrth i ni fwynhau llond trol o hwyl traddodiadol.

Mae’r gwanwyn yn deffro

Digwyddiadau’r Pasg yn ne-ddwyrain Cymru 

Dewch i gael hwyl a sbri yn yr awyr iach a chysgodi rhag cawodydd y gwanwyn gyda diwrnodau o weithgareddau gwahanol a chyffrous yn ein llefydd arbennig.

Ymwelwyr yn crwydro Rhosili, Gŵyr, Abertawe

Digwyddiadau’r Pasg yn ne-orllewin Cymru 

Paratowch am anturiaethau amrywiol wrth i’n lleoedd arbennig ddeffro ar gyfer y gwanwyn gyda llwybrau natur i anturiaethwyr brwd.

Awgrymiadau arbennig ar wneud y gorau o’ch diwrnod allan dros y Pasg 

Cyn ymweld ag un o’n llefydd arbennig dros benwythnos y Pasg, cymerwch olwg ar rai o’n hawgrymiadau arbennig fel y gallwch wneud y gorau o’ch diwrnod allan.