Dyddiau rhamantus yng Nghymru

Mae Cymru’n wlad llawn rhamant – mae e yna yn ein cerddi a’n caneuon, ein chwedlau a’n straeon, ac yn ein tirwedd ysgubol. Gadewch i’n safleoedd arbennig gynhyrfu’ch calon a’ch dychymyg.

Cacen sbwng Fictoraidd a mefus

Blaswch fwyd y galon 

Cipiwch galon eich cariad gyda chinio hen-ffasiwn, moethus neu de prynhawn yn un o’n tai a’n gerddi. Ar ôl mynd am dro braf drwy’r gerddi bendigedig ym Modnant, mwynhewch sgwrs fach i ddau yn yr ystafell de, a the hwyrol arbennig.

Y Tŷ Crwn, Y Cymin, Trefynwy, Cymru

Darganfyddwch guddfan y cariadon 

Roedd y tŷ pen bryn o’r 18ed ganrif yn Y Cymin yn fan cyfarfod i’r ddau gariad, yr Arglwydd Nelson ac Emma Hamilton. Crwydrwch yr erwau o diroedd hamdden uwchben prydferthwch Dyffryn Gwy gyda’ch cariad. O fis Ebrill, mae’r tŷ hardd yn agored i ymwelwyr (a cystal i ni sôn...gallwch briodi yma hefyd).

Llun o grŵp o weision a morynion a dynnwyd yn Erddig yn 1912

Ail gynnau tân ar hen aelwyd 

Cerddwch yn ôl troed rhamantus y ddau gariad oedd yn gweini yn Erddig ychydig cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, sef Lucy Hitchman ac Ernest Jones. Wedi syrthio mewn cariad, fe fydden nhw’n mynd am dro bach o gwmpas y parc ar eu p’nawniau rhydd. Heddiw gallwch chithau ail-droedio’u hoff lwybr.

Bwthyn Moryn yn Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn

Dewiswch nyth fach gariadus ger y môr 

Cipiwch eich cariad draw ymhell o ferw bywyd. Dewiswch o blith bythynnod clyd ar Ben Llŷn lle gallwch ddeffro’n y bore i sŵn y môr, neu swatiwch yn braf ym mwthyn yr hen arddwr ym mhlasty Plas yn Rhiw

Tegeirian yn y tŷ gwydr

Darganfyddwch ardd synhwyrus 

Ymgollwch mewn gardd a’i phleserau synhwyrus. Yng ngerddi Edwardaidd, hardd y Dyffryn ymlwybrwch law yn llaw drwy olygfeydd gwych a llecynnau clyd. Crwydrwch drwy’r tŷ gwydr o blanhigion ecsotig yn eu blodau a theimlo’ch hunan yn cael eich cludo i fannau pellennig llawn rhamant.

Y machlud o’r Morlyn Glas

Y machlud, y wawr a’r sêr 

Treuliwch oriau cofiadwy yn mwynhau golygfeydd mawreddog o’r mynydd a’r môr a’r awyr fry o dan ffurfafen glir. Mae golygfeydd eang anhygoel yn Sir Benfro – ewch i weld y Sinc, sef y morlyn glas yn Abereiddi, ac yna ‘mlaen i Stagbwll i syllu ar y sêr – a phwy ŵyr beth ddigwyddith nesa?

Pâr yn eistedd ger nant y mynydd ar daith ym Mannau Brycheiniog

Llwybr naturiol i ddau... 

Dihangwch rhag y byd a’i sŵn wrth gerdded llechweddau gerwin Bannau Brycheiniog. Darganfyddwch ddirgelion Llyn Cwm Llwch, rhaeadrau ysgubol Henrhyd a gadewch i’ch antur ar y mynydd ddod â chi’n agosach at eich gilydd. Dewch â phicnic, a dewch am y dydd. Efallai bydd angen dal dwylo wrth groesi ambell nant…