Glanhau traethau yn Ne Orllewin Cymru

Helpwch ni i ofalu am yr arfordir yn Ne Orllewin Cymru trwy gymryd rhan yn ein Her Fawr Glanhau’r Traeth. Byddwn yn cynnal sesiynau glanhau traeth bob mis yn ein mannau arbennig; o Rhosili a Three Cliffs i Freshwater West a Thraeth Marloes.

Visitors taking part in a beach clean

Tacluso traethau yn Sir Benfro 

Gwnewch eich rhan dros yr arfordir trwy gymryd rhan yn ein Her Fawr Glanhau’r Traeth yn Sir Benfro! Bydd cit casglu sbwriel ar gyfer pob sesiwn glanhau traeth, a phob darn o sbwriel sy’n cael ei gasglu a’i gludo o’n glannau yn gwneud gwahaniaeth.

Digwyddiad i lanhau'r traeth yn Rhosili, Gŵyr

Glanhau’r traethau ar Benrhyn Gŵyr 

Ar dân dros yr arfordir? Ymunwch â ni wrth i ni fynd am Her Fawr Glanhau’r Traeth yn 2018, gan ganolbwyntio ar draeth gwahanol ar arfordir Penrhyn Gŵyr bob mis.

Grwp o wirfoddolwyr

Gofalu am Arfordir Sir Gaerfyrddin 

Dysgwch sut y gallwch chithe hefyd chwarae eich rhan i warchod ein harfordir hardd.

Richard Neale, rheolwr prosiect ymrwymiad arfordirol Cymru, a Peter Hill, ein yMOROLwr yn Nhywyn y Fach, Llŷn

Yn galw MORLINofalwyr 

Mae ein glannau eich hangen CHI! Byddwch yn ddolen yn y gadwyn ddynol o warchodwyr arfordir Cymru