Gerddi godidog yng Nghymru

Mae Cymru wedi ei bendithio â llawer o erddi a pharciau godidog – rhai ffurfiol ac anffurfiol, yn y dref a’r wlad. Darganfyddwch y lle perffaith i ddianc, i gael eich ysbrydoli ac i wylio pob tymor yn ei dro.

Archebwch ymlaen llaw

O ddydd Llun 6 Gorffennaf, byddwn yn dechrau ailagor ein gerddi a'n parcdiroedd yng Nghymru yn raddol, ac mae angen archebu ymlaen llaw i gyfyngu ar nifer yr ymwelwyr i gadw pawb yn ddiogel. Sylwch fod rhai o’n gerddi ar gau o hyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar y dudalen we'r eiddo i weld amseroedd agored ac ar gyfer archebu tocyn.

 View along the Fuchsia Arch in the Walled Garden at Penrhyn Castle and Garden, Gwynedd, North Wales

Castell Penrhyn, Bangor 

Mae gerddi Penrhyn, fel y castell ei hun, yn helaeth, yn ddramatig ac yn wledd i'r synhwyrau. Dewch o hyd i heddwch yng Ngardd Waliog Walter Speed, darganfyddwch y bwa blodeuog, teithiau cerdded yn y coetir a gweld adferiad gardd Ddŵr Arglwyddes Sybil; i gyd yn erbyn cefndir syfrdanol Eryri ac arfordir Gogledd Cymru.

Plas Newydd gardens from above, Anglesey

Gerddi a Thŷ Plas Newydd 

Yn ogystal â gerddi ffurfiol, mae gan Blas Newydd goedardd o hen goed cynhenid mawreddog, ynghyd â choed ffawydd ecsotig o Chile a eucalyptus o Awstralia. Mae’r tŷ pen coeden trawiadol yn lle perffaith i ymgolli yn y goedwig, waeth beth fo’ch oed!

A view across the Chirk Castle gardens from the roof

Castell y Waun, Wrecsam 

Mae’r ardd ffurfiol gyntaf hon yn y castell milwrol hwn yn dyddio nôl i’r 1650’au, a chreithiau hen frwydrau wrth ei gwraidd. Heddiw, byddwch yn dotio at y parcdir o’r 18ed ganrif â’i lond o goed hynafol, tocwaith y coed yw Fictoraidd crand, a borderi yr 20ed ganrif yn ymdonni’n flodeuog – a golygfeydd bythgofiadwy o safle’r hen gaer hon ar ben bryn.

Elevated view from the east of Erddig house and garden

Erddig 

Ymlaciwch yn yr ardd furiog drawiadol a adferwyd i’w chynllun ffurfiol o’r 18ed ganrif, gyda choed ffrwythau wedi eu plygu, cynlluniau gwelyau blodau lliwgar, rhodfa o goed pisgwydd wedi eu plethu a nodweddion dŵr. Mae hen goed afalau espalier yn olygfa gwerth chweil, o gyfnod y blodeuo yn y gwanwyn i gynhaeaf yr hydref.

Borders on the Orangery Terrace in the garden in July at Powis Castle, Powys, Wales.

Castell Powis 

Crwydrwch ar hyd y terasau Eidalaidd a ffrwydrwyd o’r graig galed, a rhyfeddwch at ein llwyni yw gwefreiddiol, cerfluniau’r dawnswyr a chyfoeth y borderi blodau. O’r safle gwych ar ben bryn, gallwch weld gwlad Canolbarth Cymru yn ymestyn am filltiroedd pell, yn newid drwy’r tymhorau.

Visitors enjoying the Herbaceous Border in July at Dyffryn Gardens, South Glamorgan.

Gerddi Dyffryn 

O fewn y 55 erw o erddi Edwardaidd mae ystafelloedd gardd diddos, gan gynnwys gardd rosod, gardd Bompeaidd a llynnoedd. O wanwyn ymlaen gallwch wylio’r tîm garddio yn dechrau gweithio ar gynlluniau plannu newydd cyffrous hefyd.

Roses in front of the Pin Mill at Bodnant Garden in summer

Gardd Bodnant 

Mae’r hafan arddwrol, hanesyddol hon yn wledd i’r llygad gydol y flwyddyn. Yn y gwanwyn daw’r cennin pedr, y magnolia a’r rhododendron; yn yr haf mae’r gerddi rhosod ffurfiol ar eu gorau a’r dolydd blodeuog yn suo; bydd dail yr hydref yn enfys o liwiau tanbaid; a’r tirwedd yn ddisglair gan farrug yn y gaeaf.