Gerddi godidog yng Nghymru

Gall ein gerddi ar draws Cymru oleuo dyddiau oeraf y gaeaf. Ac wrth i haul y gaeaf sleifio drwy’r canghennau i ddisgleirio’r llwybr, chwiliwch am aeron y gaeaf a’r llwyni sy’n blodeuo’n hwyr.

Asaleas a rhododendrons yng Ngardd Bodnant, Conwy

Gardd Bodnant 

Mae’r hafan arddwrol, hanesyddol hon yn wledd i’r llygad gydol y flwyddyn. Yn y gwanwyn daw’r cennin pedr, y magnolia a’r rhododendron; yn yr haf mae’r gerddi rhosod ffurfiol ar eu gorau a’r dolydd blodeuog yn suo; bydd dail yr hydref yn enfys o liwiau tanbaid; a’r tirwedd yn ddisglair gan farrug yn y gaeaf.

Colourful shrub borders in flower at Chirk Castle

Castell y Waun, Wrecsam 

Mae’r ardd ffurfiol gyntaf hon yn y castell milwrol hwn yn dyddio nôl i’r 1650’au, a chreithiau hen frwydrau wrth ei gwraidd. Heddiw, byddwch yn dotio at y parcdir o’r 18ed ganrif â’i lond o goed hynafol, tocwaith y coed yw Fictoraidd crand, a borderi yr 20ed ganrif yn ymdonni’n flodeuog – a golygfeydd bythgofiadwy o safle’r hen gaer hon ar ben bryn.

View from the Walled Garden

Gardd Goedwig Colby 

Er mai gorffennol diwydiannol sydd gan Colby, natur sy’n ben yma heddiw ac mae’n lle perffaith i brofi treigl y tymhorau. Yn ystod y gwanwyn a’r haf, mwynhewch sioeau ffurfiol o flodau yn yr ardd furiog, ac yn y goedwig a’r dolydd sylwch ar eirlysiau cyntaf y gaeaf, dail olaf yr hydref a digonedd o fywyd gwyllt.

Y bordor llysieuol yng Ngerddi Dyffryn yn y gwanwyn

Gerddi Dyffryn 

O fewn y 55 erw o erddi Edwardaidd mae ystafelloedd gardd diddos, gan gynnwys gardd rosod, gardd Bompeaidd a llynnoedd. O wanwyn 2016 ymlaen gallwch wylio’r tîm garddio yn dechrau gweithio ar gynlluniau plannu newydd cyffrous hefyd.

Erddig cherry blossom in spring

Erddig 

Ymlaciwch yn yr ardd furiog drawiadol a adferwyd i’w chynllun ffurfiol o’r 18ed ganrif, gyda choed ffrwythau wedi eu plygu, cynlluniau gwelyau blodau lliwgar, rhodfa o goed pisgwydd wedi eu plethu a nodweddion dŵr. Mae hen goed afalau espalier yn olygfa gwerth chweil, o gyfnod y blodeuo yn y gwanwyn i gynhaeaf yr hydref.

Castell Powis yn y gwanwyn

Castell Powis 

Crwydrwch ar hyd y terasau Eidalaidd a ffrwydrwyd o’r graig galed, a rhyfeddwch at ein llwyni yw gwefreiddiol, cerfluniau’r dawnswyr a chyfoeth y borderi blodau. O’r safle gwych ar ben bryn, gallwch weld gwlad Canolbarth Cymru yn ymestyn am filltiroedd pell, yn newid drwy’r tymhorau.

Rare orchids grow in the hay meadow

Gerddi a Thŷ Plas Newydd 

Yn ogystal â gerddi ffurfiol, mae gan Blas Newydd goedardd o hen goed cynhenid mawreddog, ynghyd â choed ffawydd ecsotig o Chile a eucalyptus o Awstralia. Mae’r tŷ pen coeden trawiadol yn lle perffaith i ymgolli yn y goedwig, waeth beth fo’ch oed!

Y Tŷ a'r Ardd ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw 

Darganfyddwch ardd fwthyn berffaith sy’n edrych dros y môr. Ymlwybrwch o gwmpas yr ardd organig, sy’n orlawn o blanhigion ac wedi ei fframio gan lwyni pren bocs. Mae pob cornel a phob tymor yn dod â rhywbeth newydd i’r llygad. Daw clychau’r gog i’r goedlan uchaf – golygfa heb ei hail yn y gwanwyn – ac yna y gwelyau blodau lliwgar yn yr haf a lliwiau’r dail yn y hydref.

Y border yn ei flodau yng Ngardd y Gedrwydden

Tŷ Tredegar 

Mae gerddi muriog Tredegar ymhlith y pwysicaf o’r gardd-diroedd sy’n dyddio o ddechrau’r 18ed ganrif yng Nghymru. Mwynhewch grwydrad gwanwynol o amgylch Gardd y Berllan a’r Orendy lle mae coed ffrwythau wedi eu hail blannu yn arddull dyddiau anterth yr ardd.