Gweithio gyda natur yng Nghymru

Fel tirfeddiannwr mwyaf Cymru, mae llawer o fyd natur a bywyd gwyllt dan ein gofal. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod ein tir yn amgylchedd sy'n cynnal amrywiaeth helaeth o fywyd.

Bugeilio yn Hafod y Llan, Eryri

Bugeilio er mwyn gwarchod natur yn Hafod y Llan

Dysgwch sut mae bugeilio defaid ar fferm Hafod y Llan yn helpu diogelu ac adfer cynefinoedd sensitive, a hefyd yn helpu cynnal traddodiadau. Dysgwch fwy.

Golygfa o gors Cwm Ivy o’r awyr

Cwm Ivy: Lle daw’r môr i mewn

Hawliwyd cors Cwm Ivy o’r môr yn yr 17eg ganrif er mwyn ei defnyddio i ffermio. Roedd morglawdd yn amddiffyn y tir, ac fe dyfodd yn ei faint a’i gryfder dros y blynyddoedd. Nawr, ar ôl bod yn dir ffermio am bron 400 mlynedd mae’r dirwedd yn newid a’r môr yn dod nôl i mewn.

Dol wair ar barcdir Llanerchaeron, Ceredigion

Prosiect ‘ Save our Magnificent Meadows’

Ar hyd a lled y wlad mae gweirgloddiau, sy’n gynefinoedd glaswelltir pwysig, wedi graddol ddiflannu dros y blynyddoedd diwethaf. Yng Ngheredigion ry’n ni wedi bod yn gweithio i adfer ein gweirgloddiau fel rhan o brosiect ‘Save our Magnificent Meadows’.

Cwm Idwal, Eryri, Cymru

Darganfyddiadau Darwin yng Nghwm Idwal

Darganfyddwch beth ddaeth â Charles Darwin i Gwm Idwal, lle arbennig iawn a grëwyd dros 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Bluebells by Cwm Llan waterfalls above Hafod y Llan

Natur Hafod y Llan

Roedd yr apêl i brynu stad Hafod y Llan yn un o’r rhai mwyaf llwyddiannus erioed. Cyfrannodd rhyw 250,000 o bobl dros £5m. Dewch i weld pam fod y lle hwn mor arbennig.