Gwyliau yng Nghymru

Mae mwy i’w weld bob amser yng Nghymru, felly beth am aros ychydig yn hirach? Mae gyda ni ddewis anhygoel o fythynnod, meysydd gwersylla penigamp a thai byncws mawr i letya pawb.

Chirk Home Farm Cottage in snow

Bythynnod gwyliau yng Nghymru 

Yn rhai clyd neu'n llawn cymeriad, ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad, rydym wedi dewis rhai o'n tai gwyliau gorau yng Nghymru am wyliau haf.

A group camping at Gupton Farm

Tai byncws a gwersylloedd yng Nghymru 

Mae gennym dai bynciau a gwersylloedd mewn lleoliadau syfrdanol o gwmpas Cymru. Dewiswch y math o lety sy'n berffaith i chi.

Guests exploring the garden at Bodysgallen, Llandudno, North Wales

Gwestai 

Neuadd Bodysgallen yw ein unig westy yng Nghymru a caiff ei reoli gan Historic House Hotels. Saif o fewn 200 erw o dir parc coediog ar gyrion Llandudno gan fwynhau golygfeydd braf draw am Eryri. Llecyn perffaith ar gyfer gwyliau spa rhamantus neu i ddod i adnabod y fro.

Grwp o wirfoddolwyr yn gweithio yng Ngardd Goedwig Colby

Gwyliau gweithio 

Ymunwch â ni ar wyliau gweithio a gwnewch wahaniaeth go iawn i gadwraeth yr amgylchedd. Pam oedi mwy?

Fideo

Chwilio am wyliau perffaith? Gadewch i ni eich ysbrydoli

Yn ogystal â gofalu am leoedd anhygoel y gallwch ymweld â nhw am ddiwrnod, rydym hefyd yn gofalu am drysorau cudd – lleoedd delfrydol ar gyfer eich gwyliau nesaf, eich dihangfa ramantaidd, neu i ymgasglu mewn grŵp!