Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yng Nghymru

Wrth i’r diwrnodau dwymo o’r diwedd wedi’r gaeaf hir, cofleidiwch fyd natur dros hanner tymor mis Mai a gwnewch y gorau o’r gwyliau ysgol yn yr awyr iach. Darganfyddwch bryfed a phlanhigion rhyfedd a rhyfeddol ac ewch ar eich antur arfordirol eich hun wrth grwydro ein lleoliadau arbennig ledled Cymru.

Dewch draw i Gastell y Waun yn eich gwisgoedd gorau am benwythnos o sbort a straeon dros hanner tymor

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yng Ngogledd Cymru 

O benwythnos o straeon yng Nghastell y Waun i ddiwrnod o ddarganfod yng Ngardd Bodnant yn dilyn Llwybr y Geiriau Coll, mae digon o weithgareddau llawn hwyl a sbri i gadw’r teulu’n brysur yng Ngogledd Cymru dros hanner tymor mis Mai.

Merch wedi gwisgo fel môr-leidr yn sboncian drwy’r gerddi

Digwyddiadau hanner tymor mis Mai yn Ne Cymru 

Mae trysorau’n eich disgwyl! O anturiaethau’r môr-ladron yn Nhŷ Tredegar i weithgareddau arfordirol yn Sir Benfro, mae rhywbeth at ddant pawb yn Ne Cymru dros hanner tymor mis Mai.