Llwybrau’r gwanwyn yn Sir Benfro

Darganfyddwch y gorau oll o’n tirwedd ar lwybrau’r gwanwyn yn Sir Benfro. O’r cerdded hamddenol i’r crwydro iach, dyma bump o’n hoff deithiau.

Dyfrgwn yn nofio yn Llynnoedd Lili Bosherston
Llwybr cerdded

1. Llwybr bywyd gwyllt Stagbwll 

Daw Stagbwll yn fyw yn y gwanwyn wrth i’r tirwedd newid a’r blodau a’r bywyd gwyllt ddod i’r golwg. Dilynwch y llwybr bywyd gwyllt ardderchog hwn a gweld adar megis y brain coesgoch ar ben y clogwyni, dyfrgwn yn y llynnoedd a charpedi o gennin Pedr. Fel mae’n digwydd, mae’r ystâd yn croesawu rhaglen arbennig Springwatch y Pasg eleni.

Clychau'r gog
Llwybr cerdded

2. Llwybr coedlan a thraeth hudolus Abermawr 

Beth am ymestyn y coesau a mwynhau’r gorau o’r arfordir a’r wlad ar daith gylch hanner awr. Yn Abermawr mae clychau’r gog yn drwch yr adeg hon o’r flwyddyn, a chân yr adar yn fendigedig.

Pentir Lydstep
Llwybr cerdded

3. Llwybr clogwyni ac ogofau Lydstep  

Mwynhewch daith pen clogwyn hyfryd o gwmpas Pen Lydstep, a’r golygfeydd ysgubol allan i’r môr. Yn y gwanwyn, mae’r blodau gwyllt arfordirol ar eu gorau yma. Cymrwch ychydig o seibiant hefyd i wylio bywyd gwyllt - mae’r ieir bach yr haf yn hedfan ac efallai cewch chi gip ar lamhidydd neu ddolffin ar y darn yma o’r arfordir.

Gwylio adar ar Gors Marloes
Llwybr cerdded

4. Llwybr Traeth a Phwll Marloes  

Gwisgwch eich ‘sgidie cerdded ar gyfer y daith gylch hon o gwmpas Penrhyn Marloes, gan fwynhau’r traeth a gwylio adar ar eu gorau. Treuliwch ychydig o amser yng nghuddfan adar Pwll Marloes, i weld os cewch chi gip ar foda’r gwerni a’r hebogiaid tramor.

Penrhyn Treginnis ac Ynys Dewi
Llwybr cerdded

5. Llwybr Penrhyn Treginnis 

Os am arfordir a’i hanes y gwanwyn hwn, yna taith chwe milltir o gwmpas Penrhyn Treginnis amdani. Mae’r llwybr hyfryd hwn yn mynd â chi dros greigiau hynaf Cymru – a ffurfiwyd rhyw 600 miliwn o flynyddoedd yn ôl yn yr oes cyn-Gambriaidd.