Llwybrau’r haf yn Sir Benfro

Daeth yr haf, a dyma’r amser perffaith i fynd mas i’r awyr agored am dro a gweld y gorau o dirwedd hyfryd Sir Benfro. O lwybrau hanes i grwydro golygfeydd, dyma bump o’n ffefrynnau.

Esgidiau cerdded ar lwybr yr arfordir
Llwybr cerdded

1. Llwybr o lan i lan Southwood 

Treuliwch ychydig bach o amser yn Southwood yr haf hwn er mwyn mwynhau’r gorau o’r glannau a llawr gwlad ar wâc gylch ddwy awr o hyd

Yr ardd rosod yn yr haf
Llwybr cerdded

2. Cyfrinachau llwybr Cwrt Ystagbwll 

Mwynhewch rhyw damed o hel hanes ar lwybr hawdd awr o hyd o amgylch tirwedd lluniedig hanesyddol Ystagbwll. Mae’r ardd rosod sydd wedi ei hadfer mor hardd yn uchafbwynt yn yr haf.

Golygfa bell o ymyl gorllewinol Pen Dinas
Llwybr cerdded

3. Wâc ysgubol Ynys Dinas 

Mae’r wâc dair milltir hon yn un dda i 'mestyn y coese, ac yn werth pob cam gyda golygfeydd, hanes a blodau gwyllt toreithiog. Edrychwch am ffrwydrad o liw porffor y grug a’r eithin aur ar eich taith.

Ar ben pentir y Gribin, uwchben Harbwr Solfach
Walking trail

4. Solfach – Llwybr Arfordir y Gribin 

Ar y llwybr cylch hwn, mae golygfeydd arfordirol dilychwin o’r harbwr draw at bentir trawiadol y Gribin. Paciwch bicnic yn eich sachell ac oedwch am ychydig ar y copa i’w fwynhau.

Lili ddŵr yn ei blodau yn Ystagbwll
Llwybr cerdded

5. Llynnoedd Lili Dŵr Bosherston – tro hudolus o amgylch Freshwater 

Ymlwybrwch yn hamddenol ar ddydd o haf o gwmpas llynnoedd eiconig Bosherston. Yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’r llynnoedd yn deffro i gwrlid o lilis dŵr. Os hoffech chwilota ymhellach, ewch ymlaen i’r twyni a Chwm Mere Pool.