Prosiectau ynni yng Nghymru

Trwy ddefnyddio grym natur a bod yn ofalus gyda’n defnydd o ynni, gallwn gadw’r lleoedd sy’n arbennig yn ein golwg yn hardd am byth. Dyma rai yn unig o’r prosiectau ry’n ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw.

The water-wheel at Aberdulais Falls viewed at ground level

Ail-ddyfeisio’r olwyn ddŵr 

Mae 500 mlynedd o hanes i’r olwyn ddŵr hon, sydd bellach wedi ei hadnewyddu ac yn cynhyrchu trydan adnewyddadwy gan ein helpu i gyflawni ein hamcanion ynni gwyrdd erbyn 2020.

Y tu allan i Gastell y Waun

Dull cyfoes i wresogi castell canol-oesol 

Mae’r castell 700 mlwydd oed ar flaen y gad ym maes ynni gwyrdd yn yr 21ain ganrif, gyda system wresogi thermal gwerth £23,500 wedi ei gosod ar y to, sy’n cyflenwi dŵr poeth i’r castell yn ystod misoedd yr haf.

Cacti in the glasshouse at Dyffryn Gardens

Planhigion ecsotig yn torheulo mewn gwres biomas 

Mae bwyler biomas yn cynhesu’r tŷ gwydr ecsotig erbyn hyn, gan gynhyrchu’r amgylchedd perffaith er mwyn i degeirianau, cacti a gwinwydd ffynnu. Mae pwmp gwres o’r ddaear a phaneli solar hefyd yn tocio costau tanwydd yr ardd.

The hydro intake weir at Hafod y Llan farm, Snowdonia

Troi dŵr i felin cadwraeth 

Bellach, mae’r cynllun trydan dŵr hwn, sy’n nythu’n gynnil yn nhirwedd ysgythrog Eryri, yn cynhyrchu pŵer sy’n cael ei werthu drwy ein partner trydan gwyrdd sef Good Energy, a thrwy hyn yn cyfrannu tuag at waith cadwraethol yng Nghymru.

Solar panel installation at Bodnant in Wales win energy award

Diferyn o heulwen ym mhob paned o de 

Mae paneli solar bellach yn cynhyrchu digon o drydan i gyflenwi anghenion yr ystafell dê yn yr ardd enwog hon, a’r pwyntiau gwefru i ddau gerbyd trydan yn y maes parcio gorlif. Mae nhw hyd yn oed yn ail-wefru batris offer trydanol y garddwyr.

Marine source heat pump at Plas Newydd, Anglesey, Wales

Plasty sy’n cael ei ynni o’r môr 

Ry’n ni wedi adeiladu’r pwmp mwyaf yn y DU sy’n gwresogi o ffynhonnell forol yma ar arfordir Gogledd Cymru, fel y gallwn ddefnyddio’r môr i wresogi’r plasty Cymreig hwn. Mae’n rhan o’n rhaglen barhaus i ddefnyddio ynni adnewyddadwy.

Castell a Gardd Powis

Mae garddio yn wyrddach heddiw 

Gan ddefnyddio pwmp gwresogi o ffynhonnell tan ddaear, system solar a gwely brwyn i drin compost, mae meithrinfa’r ardd enwog hon yn hunan-gynhaliol ac yn cynhyrchu mwy o ynni na sydd ei angen erbyn hyn.