Teithiau cerdded hynod heriol yng Nghymru

Ewch ar her taith gerdded dau ddiwrnod ym Mannau Brycheiniog neu Fro Gŵyr a chael eich cyfareddu gan rai o’r golygfeydd gorau yng Nghymru.

Golygfa o’r twyni tywod a’r traeth yn Nhwyni Whiteford
Llwybr cerdded

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Fawr Gŵyr 

Dyma ein canllaw ni i ddiwrnod cyntaf Her Fawr Gŵyr, sef taith gerdded dau-ddiwrnod a gwblhawyd gan y gohebydd teithio, Mark Rowe.

Golygfa dros Fae’r Tri Chlogwyn
Llwybr cerdded

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Fawr Gŵyr 

Dyma ail ddiwrnod Her Fawr Gŵyr, sef taith gerdded dau-ddiwrnod ar hyd penrhyn godidog Gŵyr, gan y gohebydd teithio Mark Rowe. Dim ond canllaw bras yw’r daith hon; gallwch ddilyn llwybr eich hun. Mae offer cerdded pwrpasol, map a chwmpawd yn hanfodol.

Cerddwyr ar y llwybr troed rhwng Corn Du yn y pellter a Phen y Fan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, De Cymru

Diwrnod cyntaf taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Mae Mark Rowe, awdur teithiau a cherddwr profiadol, yn eich annog i roi cynnig ar yr Her Wych hon sy’n para dau ddiwrnod ac yn eich arwain o Aberhonddu i’r Fenni. Fe fyddwch yn teithio dros y mynyddoedd uchel ac ar hyd gamlas dawel Aberhonddu a Mynwy. Mae’r diwrnod cyntaf yn dechrau o Aberhonddu ac yn anelu at fynyddoedd Bannau Brycheiniog.

Cotswold Outdoor

Ail ddiwrnod taith gerdded Her Wych Bannau Brycheiniog

Mae ail ddiwrnod Her Wych Mark Rowe yn eich arwain drwy dir gwastad yn bennaf, ar hyd camlas 200 oed Mynwy ac Aberhonddu o Dal y Bont ar Wysg i’r Fenni. Dros y tir yn Nhwnnel Ashford ac i lawr ger y pum loc yn Llangynidr, cewch olygfa fendigedig ar bob cam o’r daith.