Tirwedd sy’n ysbrydoli

Mae llawer o gliwiau yn Llŷn sy’n dangos sut y ffurfiwyd y penrhyn trwy weithgaredd folcanig a chopaon rhewlifol; ond mae’r dirwedd hefyd yn llawn olion sy’n dangos sut oedd pobol yn byw ac yn llunio’r penrhyn filoedd o flynyddoedd yn ôl.

Looking out from Uwchmynydd at field patterns in Llŷn Peninsula

Patrymau caeau hynafol Llyn 

Dewch i ddarganfod tirwedd hynod lle mae’r berthynas agos rhwng pobl a’u hamgylchedd wedi creu patrymau hynafol, hardd.

Rocks at Porthdinllaen, Llyn Peninsula

Daeareg creigiau Llyn 

Mae daeareg Llŷn wedi effeithio’n fawr ar y dirwedd o’n cwmpas heddiw. Mae ffawt sylweddol yn rhedeg drwy’r penrhyn ac mae’n barhad o’r llinell a ffurfiodd Afon Menai ac a rannodd Ynys Môn o dir mawr Gwynedd.

Field patterns West of Mynydd-y-Graig, Llyn Peninsula, North Wales.

Archwilio tirweddau hyfryd ym Mhen Llyn 

Beth am gamu i ganol tirweddau godidog, gweld golygfeydd arbennig a dod wyneb yn wyneb â bywyd gwyllt unigryw ym Mhen Llŷn.

Tywyn y Fach sand dunes in Llyn Peninsula

Darganfod twyni tywod amrywiol Pen Llŷn 

Gwnewch yn fawr o’r amser yma o’r flwyddyn. Adfywiwch eich synhwyrau wrth fynd i archwilio ein tirwedd ogoneddus a dewch i weld rhywbeth arbennig.

Yr olygfa i gyfeiriad traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Traethau hardd arfordir deheuol Pen Llŷn 

Dewch i ymweld â’n traethau arbennig ar arfordir deheuol Pen Llŷn a darganfod lleoedd perffaith ar gyfer bywyd gwyllt, dringo, syrffio a cherdded yng Nghymru.

Braich y Pwll, Uwchmynydd, Penrhyn Llŷn

Dewch i ddarganfod golygfeydd hyfryd o Fynydd Mawr 

Mwynhewch fachlud mawreddog, bywyd gwyllt bendigedig a golygfeydd godidog o fynyddoedd a môr.