Y llwybrau cerdded gorau ar arfordir Cymru

Mae’n bosib bellach i gerdded o gwmpas holl arfordir Cymru, ac os gwnewch chi hynny fe fydd un cam o bob deg ar dir rydyn ni’n gofalu amdano. Bachwch yn eich ‘sgidiau a dewiswch o blithe in dewis o deithiau cerdded gwych.

Cors Marloes ar Benrhyn Marloes

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Dewch i grwydro’r penrhyn hwn o weundir hyfryd, sydd â golygfeydd gwych dros lannau Sir Benfro, ac sy’n llawn bywyd gwyllt fel morloi llwyd, adar môr a llamhidyddion.

Porthdinllaen, Llŷn

Taith forol Porthdinllaen ar Benrhyn Llŷn

Ar y daith hon cewch olygfeydd hyfryd i bob cyfeiriad wrth i chi ddilyn y llwybr ar hyd y pentir sy’n hafan ragorol i fywyd gwyllt.

Couple walking across the beach at Porthor, Llŷn Peninsula

Taith gerdded Porthor

Ceir golygfeydd trawiadol ar hyd y rhan arw hon o’r arfordir ar ochr ogleddol Penrhyn Llŷn. Dyma daith gerdded wych i ddysgu mwy am hanes a threftadaeth yr ardal.

Golygfa o Aber Mawddach a Bae Ceredigion

Taith Dinas Oleu Abermaw

Cerddwch o ganol tref Abermaw trwy strydoedd troellog, serth a chul yr Hen Dref ac i fyny at gopa eithinog Dinas Oleu.

Mynachdy’r Graig yn yr haf

Taith gerdded Aberystwyth i Fynachdy’r Graig

Bydd y daith gerdded hon yn eich tywys o ysblander glan môr hanesyddol Aberystwyth, ar hyd arfordir hyfryd Bae Ceredigion at hen faenor Mynachdy’r Graig.

Cotswold Outdoor

Llwybr cefnen ro Cemlyn

Gallwch gamu allan o faes parcio Bryn Aber at gefnen wych o ro lle gallwch wylio digonedd o adar y dŵr ar y lagŵn ac yna cerdded yn ôl ar hyd lôn fechan heibio i dŷ’r Capten Vivian Hewitt a greodd y lagŵn.

Yr olygfa o Garn Llidi

Taith arfordirol Penmaen Dewi

Dewch i grwydro pentir arfordirol mwyaf trawiadol Sir Benfro ychydig o filltiroedd yn unig o ddinas leiaf Cymru, Tŷ Ddewi.

Gwisgwch eich ‘sgidie cerdded i weld Solfach ar ei orau

Solfach – taith arfordirol y Gribin

Cychwynnwch eich stori glan môr yn yr harbwr a dilynwch lwybr cylch o’r pentref i fyny i bentir trawiadol y Gribin. Cewch fwynhau golygfeydd arfordirol bendigedig bob cam o’r ffordd.

Golygfa o Ben Pyrod, Gŵyr

Taith gerdded pentir Rhosili

Lawrlwytho taith gerdded pentir Rhosili, Gŵyr, Abertawe gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymru