Ymunwch â grŵp cefnogwyr yng Nghymru

Ymunwch â'ch grŵp lleol o gefnogwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lleol, lle cewch gyfle i gwrdd â phobl eraill o’r un bryd a mwynhau sgyrsiau am bynciau arbennig, ymweliadau, gwyliau a digwyddiadau codi arian a chymdeithasol eraill.

Golygfa o fae Rhosili o’r clogwyni

Canolfan Abertawe 

Hoffech chi wneud y mwyaf o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn eich ardal chi? Ymunwch â'ch grŵp lleol i fwynhau sgyrsiau am bynciau arbennig, ymweliadau, gwyliau a digwyddiadau codi arian a chymdeithasol eraill.

Figure in low cloud in the Brecon Beacons National Park, South Wales

Cymdeithas Bro Morgannwg 

Grŵp o gefnogwyr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ne Cymru yw Cymdeithas Bro Morgannwg.

Visitors at the Georgian banqueting house, the Kymin, Monmouthshire, Wales

Cymdeithas Cefnogwyr Gwent 

Mae Cymdeithas Gwent yn cefnogi lleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn lleol, yn cynnwys Y Cymin. Mae'n cynnig llawer o gyfleoedd i gyfarfod a chymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau.

Visitor on the Pembrokeshire Coast Path at Stackpole.

Cymdeithas Cefnogwyr Sir Benfro 

Gall aelodau Cymdeithas Sir Benfro fwynhau ein rhaglen ddigwyddiadau lawn, yn cynnwys teithiau cerdded dan arweiniad ceidwaid yr Ymddiriedolaeth i rai o lecynnau hardd y sir sydd dan reolaeth yr Ymddiriedolaeth.

Golygfa o'r Fenai a'r ochr dwyrain o'r tŷ ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

Cymdeithas Cefnogwyr Menai

Dysgwch fwy am eich grŵp cefnogwyr lleol, Cymdeithas Menai, lle gallwch gwrdd â phobl gyda diddordebau tebyg, mwynhau sgyrsiau, ymweliadau, gwyliau a digwyddiadau codi arian a chymdeithasol eraill.

Visitors at the waterwheel and site of the former tin-works at Aberdulais Falls, Neath Port Talbot, Wales.

Cyfeillion Rhaeadr Aberdulais 

Mae Cyfeillion Rhaeadr Aberdulais yn cefnogi gwaith mewn lle hollol unigryw sy'n cyfuno treftadaeth ddiwydiannol y 19eg ganrif a nodweddion naturiol syfrdanol.

Egryn ger y Bermo, Gwynedd

Cymdeithas Cefnogwyr Meirionnydd 

Mae Cymdeithas Meirionnydd wedi ariannu gwaith adfer mewn lleoedd fel Craflwyn, ger Beddgelert.

Visitors in the garden at Erddig, Clwyd.

Cymdeithas Cefnogwyr Wrecsam 

Defnyddir yr holl arian a godir drwy weithgareddau'r grŵp cefnogwyr hwn i gefnogi prosiectau arbennig ym Mhlas Erddig yn Wrecsam.

Visitors at Penrhyn Castle, Gwynedd, North Wales.

Cymdeithas Cefnogwyr Eryri 

Mae Cymdeithas Eryri'n mwynhau sgyrsiau misol yng Nghastell Penrhyn ac ymweliadau â nifer o leoedd eraill.

View of the medieval Chirk Castle, Wrexham, Wales, across the parkland

Cymdeithas Cefnogwyr Dyffryn Clwyd  

Rydym wedi ariannu prosiectau cadwraeth ym meddiannau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnwys Castell y Waun. Dysgwch am ein digwyddiadau a sut i ymuno.

Golygfa dros erddi Castell y Waun o'r to

Cymdeithas Cefnogwyr Swydd y Waun 

Mae Cymdeithas Swydd y Waun yn cefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.