Cytiau traeth Llanbedrog

Cytiau traeth ar draeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Mae traeth Llanbedrog wedi bod yn lleoliad poblogaidd gydag ymwelwyr yn heidio yma er 1890, pan adeiladwyd tramffordd yn cysylltu'r pentref â Phwllheli. Mae'r dramffordd eisoes wedi mynd, ond mae'r traddodiad o gytiau traeth, sy'n gysylltiedig â'r twristiaid Fictoraidd cynnar hynny yn parhau.

Fel arfer mae 70 o gytiau traeth lliwgar ar hyd traeth Llanbedrog yn ystod yr haf.

Sylwch fod y cytiau traeth yn llawn ar gyfer tymor 2022.

Sut mae archebu cwt traeth ar gyfer y flwyddyn nesaf?

Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu ein proses ymgeisio ar gyfer 2023. Byddwyn yn diweddaru'r dudalen hon gyda rhagor o wybodaeth erbyn 5 Medi 2022.

Pryd fydd y cytiau traeth yn barod?

Mae'r cytiau traeth ar gael i'w defnyddio rhwng 9 Ebrill - 2 Medi ar gyfer tymor 2022.

Pam nad yw'r cytiau traeth ar gael am fwy neu trwy'r flwyddyn?

Rhaid i ni fod yn ofalus i osgoi posib difrod gan unrhyw stormydd tymhorol cynnar neu hwyr a llanw uchel. Felly, mae dyddiadau'r tymor yn amrywio ychydig bob blwyddyn, yn dibynnu ar ragolwg y tywydd hir a rhagolwg y llanw. Mae'r cytiau'n cael eu tynnu a'u storio yn y maes parcio bob gaeaf, er mwyn eu cadw'n ddiogel.

Alla i archebu cwt traeth am wythnos?

Dim ond am y tymor llawn yr ydym yn llogi cytiau'r traeth ac nid ydym yn cynnig archebion dyddiol, wythnosol na misol.

Faint mae'n ei gostio i archebu cwt traeth ar gyfer y tymor?

Mae'n costio £450 i logi cwt traeth ar gyfer tymor 2022. Oherwydd y costau sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw, symud y cytiau traeth a darparu trwyddedau, ni ellir ad-dalu'r ffi.