Cytiau traeth Llanbedrog

Cytiau traeth ar draeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Mae traeth Llanbedrog wedi bod yn lleoliad poblogaidd gydag ymwelwyr yn heidio yma er 1890, pan adeiladwyd tramffordd yn cysylltu'r pentref â Phwllheli. Mae'r dramffordd eisoes wedi mynd, ond mae'r traddodiad o gytiau traeth, sy'n gysylltiedig â'r twristiaid Fictoraidd cynnar hynny yn parhau.

Fel arfer mae 70 o gytiau traeth lliwgar ar hyd traeth Llanbedrog yn ystod yr haf.

Pryd byddaf yn clywed a yw fy nghais wedi bod yn llwyddiannus?

Oherwydd galw digynsail, ni allwn gadarnhau ein bod wedi derbyn eich ffurflen gais. Bydd cytiau traeth yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin a byddwn yn cysylltu â’r llogwyr llwyddiannus erbyn 14 Mawrth 2022.

Sut mae archebu cwt traeth ar gyfer y flwyddyn nesaf?

Dadlwythwch y ffurflen archebu (PDF / 0.0673828125MB) download ac ebostiwch i ni  rhwng 1 Medi - 31 Rhagfyr. Ni allwn warantu y bydd gennych yr un cwt ac mewn blynyddoedd blaenorol, ond os nodwch rif ar eich ffurflen gais byddwn yn ceisio ein gorau i'ch dyrannu i'r cwt y gofynnwyd amdano. Bydd cytiau'n cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin, yn seiliedig ar y dyddiad y derbynnir y ffurflen archebu.

Pryd fydd y cytiau traeth yn barod?

Roedd y cytiau traeth ar gael i'w defnyddio rhwng 15 Mai - 10 Medi ar gyfer tymor 2021.Bydd y dyddiadau ar gyfer tymor 2022 yn cael eu cadarnhau yng ngwanwyn 2022.

Pam nad yw'r cytiau traeth ar gael am fwy neu trwy'r flwyddyn?

Rhaid i ni fod yn ofalus i osgoi posib difrod gan unrhyw stormydd tymhorol cynnar neu hwyr a llanw uchel. Felly, mae dyddiadau'r tymor yn amrywio ychydig bob blwyddyn, yn dibynnu ar ragolwg y tywydd hir a rhagolwg y llanw. Mae'r cytiau'n cael eu tynnu a'u storio yn y maes parcio bob gaeaf, er mwyn eu cadw'n ddiogel.

Alla i archebu cwt traeth am wythnos?

Dim ond am y tymor llawn yr ydym yn llogi cytiau'r traeth ac nid ydym yn cynnig archebion dyddiol, wythnosol na misol.

Faint mae'n ei gostio i archebu cwt traeth ar gyfer y tymor?

Mae'n costio £450 i logi cwt traeth ar gyfer tymor 2022. Oherwydd y costau sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw, symud y cytiau traeth a darparu trwyddedau, ni ellir ad-dalu'r ffi.