Darganfod Llanbedrog

Mae ymwelwyr wedi bod yn ymweld â Llanbedrog ar Benrhyn Llŷn ers i Solomon Andrews adeiladu tramffordd i’w gysylltu â Phwllheli yn yr 1890au. Mae’n atynfa boblogaidd hyd heddiw i’r rhai sy’n hoffi treulio amser ar y traeth, ac mae’n hawdd ei gyrraedd ac yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda’i ehangder o dywod a dŵr bas, caffi a thoiledau.

Bywyd gwyllt

Mae llawer mwy na’r traeth i’w ddarganfod yn Llanbedrog. Beth bynnag yw’r byddwch  yn siŵr o fwynhau eich ymweliad â’r rhan hyfryd hon o Benrhyn Llŷn.

Cewch gyfle i weld adar yr arfordir fel pioden y môr (neu’r ‘saer’ yn lleol) a’r gylfinir yn tyrchu yn y tywod agored sy’n dod i’r golwg pan fydd y llanw’n isel. Mae crwydro’r rhwydwaith o lwybrau sy’n gwau eu ffordd drwy’r goedlan a’r rhostir ar y pentir yn ffordd berffaith o dreulio prynhawn.

Digon o hwyl i deuluoedd

Yn Llanbedrog mae dŵr bas a thraeth tywodlyd. Mae’n le delfrydol ar gyfer diwrnod efo’r teulu ar lan y môr. Gallwch gasglu pecynnau antur llawn hwyl i’r teulu yn y maes parcio; ynddyn nhw mae amrywiaeth o weithgareddau diddorol - chwilota am chwilod, gemau, llwybrau dail a mwy. Dyma gyfle i gwblhau rhai o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn cyrraedd oedran 11¾.

Rhowch gynnig ar bysgota yn nyfroedd bas Llanbedrog
Bachgen ifanc â rhwyd bysgota ar draeth Llanbedrog
Rhowch gynnig ar bysgota yn nyfroedd bas Llanbedrog

Peidiwch â methu

  1. Y llwybr i fyny at y dyn tun ar Fynydd Tir y Cwmwd – tirluniau hyfryd y rhostir a golygfeydd rhyfeddol dros Fae Ceredigion
  2. Casglu pecyn antur – gweithgareddau llawn hwyl i’r teulu i gyd
  3. Ymweld ag Oriel Plas Glyn-y-Weddw gerllaw - mae oriel gelf hynaf Cymru hefyd yn un o’r rhai mwyaf trawiadol