Darganfod Llanbedrog

Mae ymwelwyr wedi bod yn ymweld â Llanbedrog ar benrhyn Llŷn ers i Solomon Andrews adeiladu tramffordd i’w gysylltu â Phwllheli yn yr 1890au. Mae’n atynfa boblogaidd hyd heddiw i’r rhai sy’n hoffi treulio amser ar y traeth, ac mae’n hawdd ei gyrraedd ac yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd gyda’i ehangder o dywod, caffi a thoiledau.

Bywyd gwyllt

Mae llawer mwy na’r traeth i’w ddarganfod yn Llanbedrog. Beth bynnag yw’r byddwch  yn siŵr o fwynhau eich ymweliad â’r rhan hyfryd hon o Benrhyn Llŷn.

Cewch gyfle i weld adar yr arfordir fel pioden y môr (neu’r ‘saer’ yn lleol) a’r gylfinir yn tyrchu yn y tywod agored sy’n dod i’r golwg pan fydd y llanw’n isel. Mae crwydro’r rhwydwaith o lwybrau sy’n gwau eu ffordd drwy’r goedlan a’r rhostir ar y pentir yn ffordd berffaith o dreulio prynhawn.

Digon o hwyl i deuluoedd

Mae Llanbedrog yn fae cysgodol gyda thraeth tywodlyd, sy'n ddelfrydol i deuluoedd. Gallwch gasglu pecynnau antur llawn hwyl i’r teulu yn y maes parcio; ynddyn nhw mae amrywiaeth o weithgareddau diddorol - chwilota am chwilod, gemau, llwybrau dail a mwy. Dyma gyfle i gwblhau rhai o’r 50 o bethau i’w gwneud cyn cyrraedd oedran 11¾.

Enjoy a family friendly beach at Llanbedrog
Child playing at Llanbedrog Beach, Llŷn Peninsula
Enjoy a family friendly beach at Llanbedrog

Dod â'ch ci i'r traeth


Mae croeso i'ch cŵn ar y traeth trwy gydol y flwyddyn, ond rhwng 1 Ebrill a 30 Medi bydd angen iddynt fod ar dennyn tan y tu hwnt i gytiau'r traeth.

Peidiwch â methu

  1. Y llwybr i fyny at y dyn tun ar Fynydd Tir y Cwmwd – tirluniau hyfryd y rhostir a golygfeydd rhyfeddol dros Fae Ceredigion
  2. Casglu pecyn antur – gweithgareddau llawn hwyl i’r teulu i gyd
  3. Ymweld ag Oriel Plas Glyn-y-Weddw gerllaw - mae oriel gelf hynaf Cymru hefyd yn un o’r rhai mwyaf trawiadol