Adfer y Tir Hamddena yn Llanerchaeron

Yr olygfa tua’r tŷ o’r ddôl wair yn Llanerchaeron

Roedd y tir hamddena yn Llanerchaeron, a fu unwaith yn dirwedd fendigedig, agored ac amrywiol, bellach wedi ei gau mewn, dan drwch o rhododendron ponticum.

Byddai hyn yn wedi bod yn groes i’r weledigaeth wreiddiol, sef bod y tir yn gefnlen bwysig i villa John Nash, a’r plannu gofalus yn creu’r argraff bod y tŷ yn nythu o fewn y dirwedd.

Ry’n ni wedi dechrau ar brosiect i adfer yr ardal hon i’w mawredd Sioraidd gynt fel y gallwch chithau ymweld a mwynhau’r tir hamddena fel y byddai ymwelwyr y bedwaredd ganrif ar bymtheg wedi gwneud.

Yn ystod y prosiect fe welwch ein bod yn lleihau nifer y ponticum i greu gofodau agored a golygfeydd, ynghyd â chyflwyno mwy o amrywiaeth o blanhigion a mwy o ddiddordeb tymhorol.

Dyma’r cymal diweddaraf ar y daith i adfer Llanerchaeron. Ers i ni ddechrau gofalu am y stad yn 1989, fe adferwyd y tŷ, y fferm ac adeiladau’r stad. Ein gobaith yw y bydd y cymal diweddaraf hwn o’r gwaith adfer yn ychwanegu at gymeriad y stad hunan-gynhaliol hon.