Anturiaethau'r haf

Dilyn Llwybr y Gweision a gwisgo bwgan brain

Mae Llanerchaeron yn lle naturiol i blant fwynhau antur yr haf hwn, waeth beth fydd gan dywydd Cymru ar ein cyfer! Mwynhewch weithdai crefft, helfa trychfilod, cyfarfod ag anifeiliaid fferm a chymaint mwy!

Taflwch eich hunan i fyd ffermio a gwyliwch y ffermwr yn godro'r fuches laeth, byddwch yn dditectif planhigion, crëwch eich gemwaith eich hunan a rhowch help llaw i'r gogyddes yn y gegin gyda'r pobi.

Mae pob taith i leoliad Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ein helpu ni i ofalu am y lleoedd arbennig sydd dan nein gofal, felly bydd eich anturiaethau chi yn sicrhau y bydd pobl yn mwynhau darganfod y safleoedd hyn am flynyddoedd i ddod.

Dyma rai ffyrdd ardderchog i gadw plant a rhieni yn fodlon eu byd yr haf hwn...

Te Parti Edwardaidd - dydd Sul, Gorffennaf 23

Dechreuwch y gwyliau haf mew steil gyda'n Te Parti Edwardaidd! Anelwch am gwrt yr ardd lle bydd Conti's yn gwerthy te a chacennau, neu dewch â’ch bwyd eich hunan a gosod allan eich picnic. Gyda gweithgareddau yn y tŷ a gemau traddodiadol, dyma brynhawn teuluol i'r brenin!

Llwybr y Gweision - drwy'r dydd, bob dydd

Cerwch yn ôl traed gweision a morynion Llanerchaeron! Casglwch olwyn Llwybr y Gweision, ewch yn deulu i chwilota o gwmpas y stad a rhowch gynnig ar y mathau o dasgau y bydden nhw wedi eu cyflawni ar stad weithiol brysur, megis gwisgo bwgan brain, gosod y ford a phlygu'r napcynon.

Ein Hoff Bethau - bob dydd Mercher 12pm - 3.30pm

Ry'n ni wedi dewis 6 o'n hoff bethay o gasgliad Pamela Ward, a bob dydd Mercher fe fydd gweithgaredd gwahanol yn cysylltu â’r eitemau yn y Fila. O ddysgu iaith gyfrin gwyntyllau i wneud eich silwét eich hunan, mae digon o hwyl i'w gael! Fe gewch gyfle i bleidleisio dros eich hoff eitem chi, a'u gweld i gyd ar ddangos yn ystod wythnos olaf y gwyliau!

Am restr lawn o'n gweithgareddau dyddiol, lawr-lwythwch ein rhestr digwyddiadau isod.


Gallwch weld manylion ein oriau agor yma.