Anturiaethau'r haf

Dilyn Llwybr y Gweision a gwisgo bwgan brain

Llanerchaeron yw un o’r lleoedd naturiol gorau i’r plant gael mwynhau antur yr haf hwn, waeth pa fath o dywydd fydd hi yng Nghymru...

Dyma rai ffyrdd i ddifyrru rhieni a phlant yr haf hwn...

Dydd Llun Meg – Bob dydd Llun drwy gydol y gwyliau

Ymunwch â’n garddwr, Meg, fydd yn trefnu gweithgaredd gwahanol bob dydd Llun yn ystod gwyliau’r haf. Bydd thema i’r gweithgareddau yma i gyd-fynd â llwybr Pŵer y Bais! Rhowch gynnig ar wneud sebon yn ystod Wythnos Gweini, gwnewch beli siwglo wedi eu persawru ar gyfer Wythnos Chwaraeon a llawer mwy!

Llwybr Pŵer y Bais – thema wahanol bob wythnos!

Cerddwch yn ôl troed menywod anhygoel Llanerchaeron! Bydd yna Wythnos Gweini, Wythnos Smyglwyr, Wythnos Datrys Côd, Wythnos Jiwbilî, Wythnos Chwaraeon a Wythnos Antur yn ystod yr haf, pob un yn llawn gweithgareddau gwahanol a bydd dydd Mawrth bob wythnos yn ddiwrnod o ddathliad. Dewch i ddysgu am y menywod pwerus yma a dorrodd hualau cymdeithas a gwneud Llanerchaeron yn stad hardd i’w mwynhau hyd heddiw.

Dydd Gwener 50 Peth – bob dydd Gwener drwy gydol y gwyliau 

Dringwch goeden, adeiladwch ffau, heliwch drychfilod, coginiwch ar dân gwersyll, roliwch lawr bryn uchel...
Gyda help plant o dros y wlad i gyd, ry’n ni wedi creu rhestr o heriau gwych i chi; y 50 Peth gorau oll i wneud cyn bod yn 11 ¾, ac ry’n ni’n ei gwneud hi’n hawdd bost i chi eu cyflawni. Naill ai gallwch godi llyfr lloffion o’r dderbynfa i ddechrau ar eich antur eich hun, neu ymunwch â’n ceidwad bob dydd Gwener 1pm-3pm ar gyfer gweithgaredd gwahanol.

Gwneuthurwyr Crefft Ceredigion – dydd Mercher 1af Awst – dydd Mawrth 7ed Awst
Dewch i gwrdd â gwneuthurwyr crefft Ceredigion – grŵp talentog o artistiaid, cynllunwyr a gwneuthurwyr a chrefftwyr sy’n gweithio yng Ngheredigion. O waith gof i wydr a ffotograffiaeth, ry’ch chi’n siŵr o ddod o hyd i rodd fach arbennig ar gyfer eich anwyliaid yr haf hwn.

Mae pob ymweliad â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn ein helpu ni i edrych ar ôl y safleoedd arbennig sydd o dan ein gofal, felly bydd eich anturiaethau chi yn sicrhau y caiff cenedlaethau’r dyfodol ddarganfod y mannau hyn hefyd