Digwyddiadau’r hydref hwn

Children in Halloween costume

Dathlwch ddyfodiad yr hydref yn Llanerchaeron yn un o’n digwyddiadau tymhorol. Mwynhewch y lliwiau hydrefol euraid wrth fynd am dro drwy’r coed, ymunwch yn ein cynhaeaf afalau a mwynhewch hwyl Calan Gaeaf yn ystod hanner tymor mis Hydref. Waeth beth fo’r tywydd, gallwn gynnig rhywbeth i ddifyrru’r teulu i gyd!

Dathliad Ffermio a Bywyd Gwledig

22 Medi 11am - 4.30pm
Dathlwch draddodiad ac etifeddiaeth gyfoethog Ffermio a Bywyd Gwledig yn ein Diwrnod Etifeddiaeth Agored. Cloddiwch i hanes ffermio ac amaeth gydag arddangosfeydd o hen dractorau a pheiriannau, arddangosiadau o dechnegau traddodiadol, bwyd lleol, stonindau crefft a mwy. Mae'n ddigwyddiad am ddim ac yn agored i bawb!
 

Gŵyl Afalau

7 Hydref 11am - 4pm
Ymunwch â ni mewn gŵyl gartrefol i ddathlu ein cynhaeaf afalau o'r hen goedydd gwyntyllaidd sy'n dyddio nol i'r 1800au. Mwynhewch lwybrau cerdded, stondinau bwyd a chrefft a dysgwch bethau bach diddorol gan arbenigwyr. Cofiwch ddod â'ch afalau eich hun i adnabod eu math ac ewch â nhw nol adre yn sudd afal wedi ei wasgu'n ffres. Byddwch yn barod am y tymor gyda'r digwyddiad hwn!
 

Hanner tymor Hydref

27 Hydref - 4 Tachwedd
Bydd digwyddiadau iasoer gyda ni bob dydd o'r gwyliau ysgol, gan gynnwys naddu pwmpen, llwybrau Calan Gaeaf a chwedlau arswyd!
 

https://www.nationaltrust.org.uk/llanerchaeron/documents/llanerchaeron-oct-planner-2018-welsh.pdf