Martin’s Haven – taith y Parc Ceirw

Llwybr cerdded

Taith fer ond drawiadol o amgylch pen pellaf Penrhyn Marloes

Mwynhewch olygfeydd arfordirol dramatig a chyfleoedd i gael cip ar fywyd gwyllt

Dim ceirw i’w gweld, ond digon o forloi (lloi yn yr hydref), grug a blodau gwyllt, creigiau anhygoel a golygfeydd o’r môr. Fe welwch y mwyafrif o ynysoedd Sir Benfro o’r fan yma.

Map

Map route for Martin's Haven the Deer Park walk

Dechrau:

Maes parcio Martin’s Haven, cyf grid: SM760090

1

Ar ben pellaf y maes parcio ewch drwy’r giât ar eich llaw chwith a dilynwch y llwybr ar hyd ymyl y cae y tu ôl i Rath Cottage.

2

Dilynwch y llwybr o amgylch arfordir y parc ceirw, a mwynhewch y golygfeydd o’r ynysoedd. Tua’r de (ar eich llaw chwith) mae Sgogwm, ac ar y gorwel mae Ynys Gwales a’i huganod. Rhwng y parc ceirw a Middleholm mae dyfroedd peryglus Jack Sound. Os nad yw’n wyntog iawn, eisteddwch am sbel i wylio’r adar môr.

Darllen mwy

3

Defnyddir y baeau creigiog islaw’r clogwyni gan forloi llwyd.

Darllen mwy

4

Trowch i’r dde a cherddwch tua’r tir gan groesi’r parc gyda chaban gwylwyr y glannau ar eich llaw chwith. Erbyn hyn mae caban gwylwyr y glannau yn cael ei redeg gan y National Coastwatch Institute ac yn cael ei ddefnyddio fel un o’u llecynnau i wylio’r arfordir. Mwynhewch y golygfeydd - dyma le gwych am bicnic ar ddiwrnod braf o haf.

Darllen mwy

5

Dilynwch y llwybr ar hyd top y cloddiau sy’n perthyn i gaer arfordirol o Oes yr Haearn. Codwyd y cloddiau amddiffynnol hyn 3,000 o flynyddoedd yn ôl.

Darllen mwy

6

Dilynwch y llwybr yn ôl a dychwelyd i’r maes parcio.

Diwedd:

Maes parcio Martin’s Haven, cyf grid: SM760090

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Martin’s Haven – taith y Parc Ceirw

Tirwedd

Cau

Llwybr anwastad ar ben y clogwyn, glaswelltir byr wedi ei bori’n bennaf.

Croeso i gŵn ar dennyn.

Martin’s Haven – taith y Parc Ceirw

Cysylltwch â ni

Cau
Martin’s Haven – taith y Parc Ceirw

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Marloes Peninsula, Harverfordwest, Pembrokeshire, Wales
Ar drên

Gorsaf yn Hwlffordd (12 milltir/19km), Aberdaugleddau (9 milltir/14.5km) a Doc Penfro (13 milltir/21 km); gweler Traveline-Cymru

Ar y ffordd

Y B4327 o Hwlffordd i Dale. Ar ôl Pont Mullock (ger Dale) dilynwch y troad ar y llaw dde sydd ag arwydd am Farloes a’r cwch i Sgomer. Dilynwch yr hewl drwy Farloes i faes parcio Martin’s Haven.

Ar droed

Marloes and the Deer Park are on the Pembrokeshire Coast Path.

Ar fws

Gwasanaeth Bws Gwennol y Pâl 400, o Dyddewi i Martin’s Haven, gweler Pembrokeshire Bus Routes neu Traveline Cymru

Martin’s Haven – taith y Parc Ceirw

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn ar dennyn.