Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Llwybr cerdded

Dewch i grwydro’r penrhyn hwn o weundir hyfryd, sydd â golygfeydd gwych dros lannau Sir Benfro, ac sy’n llawn bywyd gwyllt fel morloi llwyd, adar môr a llamhidyddion.

Map

Map route for Marloes Peninsula coastal walk

Dechrau:

Maes parcio Traeth Marloes, cyf grid: SM789082

1

O ben deheuol maes parcio Traeth Marloes trowch i’r dde ger y ffôn argyfwng, a dilynwch yr arwyddion i’r toiledau. Ewch ymlaen ar hyd yr hewl ac wrth i chi fynd heibio Cors Marloes cadwch lygad ar agor am adar y gwlyptir. Heibio’r Gors trowch i’r chwith tuag at lwybr yr arfordir.

Darllen mwy

2

Wrth gyrraedd llwybr yr arfordir fe welwch Draeth Marloes ar eich llaw chwith. Trowch i’r dde, fodd bynnag, a pharhau tuag at ynys Gateholm. Wrth i chi ddod gyferbyn â’r ynys, fe welwch Ynys Sgogwm o’ch blaen ac Ynys Sgomer yn dod i’r golwg ar y llaw dde. Ar y daith hon efallai y gwelwch gloddiau o bridd; gweddillion caerau o Oes yr Haearn yw’r rhain a arferai amddiffyn y preswylwyr rhag ymosodiadau o’r tir. Mae’r gaer a nodir ar y map wedi diflannu i’r môr ers talwm. Arferai’r parc ceirw gael ei amddiffyn hefyd ar un pryd gan gaer fawr o Oes yr Haearn.

Darllen mwy

3

Ewch ymlaen ar hyd llwybr yr arfordir a thrwy’r gaer o Oes yr Haearn; mwynhewch y ffurfiau dramatig o greigiau gwaddodol ar hyd y glannau. Daw Ynys Sgomer a’r Ynys Ganol i’r golwg yn raddol. O’r gaer o Oes yr Haearn, gellir gweld Ynys Gwales ar y gorwel, sy’n wyn gyda huganod yn yr haf.

Darllen mwy

4

Wrth bont droed, ychydig cyn bwthyn gwyn, dilynwch y fforch i’r dde i lawr y cwm tuag at Martin’s Haven.

Darllen mwy

5

Ewch drwy’r giât i’r hewl a throwch i’r chwith tuag at Martin’s Haven lle mae pobl yn dal y cwch i fynd i Sgomer. Ychydig cyn y traeth dilynwch lwybr yr arfordir ar eich ochr dde ac i fyny’r stepiau. Mae’r llwybr yn mynd yn ei flaen tua’r dwyrain, gyda Bae Sant Ffraid ar y llaw chwith a fferm West Hook ar y llaw dde. Mwynhewch y golygfeydd gwych ar draws Bae Sant Ffraid tuag at Neigwl, arfordir Solfach, Penmaendewi ac Ynys Dewi.

Darllen mwy

6

Ar ôl ychydig dros filltir (1.6km), gadewch lwybr yr arfordir, a throwch i’r dde drwy giât sy’n cau ei hun ac arwydd omega’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am fferm West Hook, cyn croesi tri chae i’r heol.

Darllen mwy

7

Trowch i’r chwith a cherddwch ar hyd yr hewl heibio fferm Trehill. Ychydig wedi 430 llath (400m) heibio’r fferm, trowch i’r dde ger dau fwthyn sydd wedi eu huno ac ewch i lawr y trac sy’n arwain yn ôl i’r maes parcio. (Ychydig dros 100 llath (100m) heibio’r troad, mae trac ar y llaw dde’n arwain at guddfan arall sy’n edrych dros Gors Marloes).

Diwedd:

Maes parcio Traeth Marloes, cyf grid: SM789082

Rydych wedi cyrraedd

Yn dilyn y daith ar ffôn symudol neu dabled? Rhannwch eich profiad.

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Tirwedd

Cau

Llwybrau cymedrol i arw, rhai darnau serth a stepiau. Llwybr hygyrch: maes parcio Martin’s Haven at ddarn lefel o lwybr y clogwyn sy’n wynebu’r de.

Croeso i gŵn; cofiwch lanhau ar ôl eich cŵn a’u cadw ar dennyn pan fydd da byw o gwmpas.

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Cysylltwch â ni

Cau
Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Sut i gyrraedd yma

Cau
Cyfeiriad
Marloes, Harverfordwest, Pembrokeshire, Wales
Ar drên

Hwlffordd, 12 milltir (19.3im); Aberdaugleddau, 9 milltir (14.4km); Doc Penfro, 13 milltir (20.9km)

Ar y ffordd

B4327 o Hwlffordd, ar hyd llu o hewlydd cefn gwlad.

Ar fws

Gwennol y Pâl 315, Hwlffordd i Farloes, bob dydd o fis Mai i fis Medi.

Taith arfordirol Penrhyn Marloes

Cyfleusterau a mynediad

Cau
  • Croeso i gŵn ar dennyn