Gorymdaith Llusern y Fari Lwyd ym Mhennard

Gorymdaith Llusern y Fari Lwyd ym Mhennard

Unwaith eto eleni, byddwn ni'n cynnal Gorymdaith Llusern y Fari Lwyd ar ddydd Mercher 6 Rhagfyr 2017. Nodwch, os gwelwch yn dda, ein bod ni'n dechrau ychydig yn gynharach eleni, am 6pm o Gaeau Chwarae Pennard ar Heol y Parc. Bydd yna hefyd weithdai gwneud llusernau, am ddim, yn yr wythnosau yn arwain at yr orymdaith.

Mae croeso cynnes i bawb ymuno gyda ni i oleuo strydoedd Pennard. Gallwch gerdded gyda'r orymdaith neu roi llusernau yn eich gardd i oleuo'r ffordd ar ein cyfer. Neu gallwch ddod draw i'n gwylio ni!

Gweithdai Gwneud Llusernau

Cynhelir y gweithdai ym Mhennard yn yr wythnosau'n arwain at y noson fawr, a bydd yr holl ddeunyddiau ar gael am ddim. Galwch draw pryd bynnag allwch chi:

Mercher 15 Tach 2017 9am-1pm - Neuadd Gymunedol Pennard
Mercher  22 Tach 2017 9am-1pm - Neuadd Gymunedol Pennard
Mercher  22 Tach 2017 3.30pm-4.30pm - Llyfrgell Pennard
Mercher 29 Tach 2017 9am-1pm - Neuadd Gymunedol Pennard
Mercher 29 Tach 2017 3.30pm-4.30pm - Llyfrgell Pennard

Hanes y Fari Lwyd

Flynyddoedd maith yn ôl, ar rai o nosweithiau hiraf a thywyllaf y gaeaf, arferai creadur rhyfedd grwydro drwy bentrefi De Cymru. Mari Lwyd oedd ei enw, sef enw arall ar Gaseg Wen.

Roedd y gaseg hon wedi gweld dyddiau gwell. A dweud y gwir, dim ond ei phenglog oedd ar ôl ohoni. Bob blwyddyn byddai'r bobl leol yn codi'r un benglog o'i bedd ar fuarth y fferm ac yn dod â hi nôl yn fyw gydag addurniadau a rhubanau. O dan y benglog, wedi ei guddio o dan liain gwyn, byddai dyn yn arfer sefyll gan ddal y benglog ar ben ffrâm. Byddai'n symud yr asgwrn gên i fyny ac i lawr fel mae tafleisiwr yn ei wneud gyda dol.

Mae rhai elfennau o'n harferion ni heddiw o ofyn am "gast neu geiniog" a mynd o gwmpas yn canu carolau o dŷ i dŷ yn debyg i arferion y bobl oedd yn dilyn y Fari Lwyd drwy'r strydoedd. Byddent yn cnocio ar ddrysau ac yn gofyn am gael dod mewn am ychydig o fwyd neu ddiod. Roedd llawer o hwyl a thynnu coes, canu a herio, ac roedd yn rhaid i'r gaseg lwyddo, er mwyn cael croesi'r trothwy.


Ar y noson:

Heddiw, dim ond ychydig iawn o orymdeithiau'r Fari Lwyd sy'n dal i ddigwydd. Ond gyda help David Pitt, dyn lleol sy'n frwdfrydig iawn dros y Fari Lwyd, a Phartneriaeth Tirwedd Gŵyr, rydyn ni'n cadw'r traddodiad yn fyw. Dewch i gwrdd yng Nghaeau chwarae Heol y Parc, lle bydd yr orymdaith yn dechrau am 6pm, a dewch â'ch llusernau. Gyda'r Fari Lwyd yn arwain, byddwn ni'n gwneud ein ffordd drwy'r pentref, gan orffen yn Siop Goffi'r Tri Chlogwyn pan fydd Band Byddin Iachawdwriaeth Abertawe a'r Choristers yn perfformio cerddoriaeth dymhorol.

Os hoffech ragor o wybodaeth, ebostiwch gower.admin@nationaltrust.org.uk neu ffoniwch 01792 390636, os gwelwch yn dda.