Be sy' mlaen dros y gwanwyn yng Nghastell Penhryn?

Eleni, rydym yn mynd ar antur synhwyraidd a byddem wrth ein boddau pe baech chi’n ymuno â ni!

Llais natur: Helfa'r gwanwyn

Wrth ddefnyddio gwahanol synhwyrau, gallwch chwilota mewn gwahanol rannau o’r ardd gan brofi natur o berspectif gwahanol. Efallai y byddwch hyd yn oed yn ailystyried eich rhan chi ym myd natur…

Golygfeydd, synau, arogleuon a chyffyrddiad byd natur

Wrth brofi golygfeydd, synau, arogleuon a chyffyrddiad byd natur down i deimlo’n agos ato. Mae Llwybr y Gwanwyn yn eich gwahodd i ymgolli yn synau’r Gwanwyn: 

  • Gwrandewch ar fwmian y gwenyn yn yr Ardd Furiog, mwynhewch liwiau ac arogleuon y blodau y maent yn glanio arnynt. Dychmygwch eich bod yn wenynen, yn prysur gasglu neithdar i’w gludo yn ôl i’r cwch gwenyn.
  • Cymerwch eiliad dawel i eistedd a gwrando ar gân yr adar. Faint ohonyn nhw allwch chi eu clywed? Beth maen nhw’n ei ddweud wrth ei gilydd tybed?
  • Mae coed yn ‘sgwrsio’ â’i gilydd trwy rwydwaith tanddaearol o ffyngau. Lapiwch eich breichiau o amgylch boncyff a gwasgwch eich clust at y rhisgl. Beth glywch chi? 
  • Cymerwch seibiant ar lan afon Ogwen. Llifa’r dŵr heibio ar daith ddiddiwedd o ben y mynydd i lawr i’r môr. Tybed beth mae’n ei ‘sibrwd’?
Family looking at spring flowers at Penrhyn Castle

Llwybr y gwanwyn: llais natur

Dewch i grwydro’r ardd gan ddefnyddio’ch synhwyrau i brofi llais natur ymysg y coed, y planhigion, y blodau a’r wlad o’ch cwmpas.