Bwystfilod gan Theatr Bara Caws

Ydych chi’n barod i ganu, dawnsio, cymeradwyo, bwian, sgrechian, chwerthin a hisian ar y bwystfilod?

Cynhyrchiad Cymraeg yw Bwystfilod gan y cwmni theatr adnabyddus, Theatr Bara Caws. Mae’r cwmni’n dathlu ei 40 mlwyddiant eleni ac wedi creu perfformiad sy’n defnyddio theatr stryd gyda pherfformiadau byw a setiau symudol sy’n addas i blant o bob oed. Mae hi’n sioe fyrlymus lawn hud a lledrith sy’n dweud straeon wedi ei seilio ar chwedlau lleol gogledd Cymru drwy gyfrwng pypedau a dau actor yn unig.

Mae’r straeon sydd wedi eu creu gan Angela Roberts yn cynnwys afanc bach unig, morforwyn hyll a hunanol, a chorrach bach eofn sy’n cnocio ar waliau’r chwarel er mwyn dychryn y chwarelwyr!

Mae’r sioe’n defnyddio pypedau i annog y gynulleidfa iau i ymuno yn y canu, y dawnsio a’r cymeradwyo ac i godi eu llais a chyfrannu’n gyffredinol yn ystod y perfformiad. Mi gaiff yr oedolion ymuno hefyd wrth gwrs! Er fod y straeon yn cael eu dweud drwy gyfrwng y Gymraeg mae modd i bobl nad ydyn nhw’n siarad Cymraeg fwynhau gan eu bod yn defnyddio dulliau dweud stori dramatig traddodiadol o Siapan. Bydd crynodeb Saesneg ar gael i’r rheiny sydd ei eisiau hefyd.

Plant yn gwylio perfformiad byw yng Nghastell Penrhyn
Plant yn mwynhau perfformiad o sioe bypedau yng Nghastell Penrhyn
Plant yn gwylio perfformiad byw yng Nghastell Penrhyn

Gan mai 2017 yw Blwyddyn y Chwedlau yng Nghymru mae’n bleser gennym allu cynnig dau berfformiad o’r sioe gynhyrfus hon yng Nghastell Penrhyn ddydd Sadwrn 15 Gorffennaf 2017 am 12.30pm a 2.30pm. Mae pob perfformiad yn para 20 munud ac mae gweithdy gwneud pypedau i’w dilyn yn y stablau (wrth ymyl yr Amgueddfa Reilffordd).

 

Dewch draw a manteisiwch ar y cyfle i weld y perfformiad yma sy’n rhad ac a ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’r tâl mynediad arferol i’r castell a’r gerddi i’r rheiny nad ydynt yn aelodau.