Cadwraeth ar waith: serameg

Yma, yng Nghastell Penrhyn, rydym yn gwerthfawrogi ein casgliad helaeth sy’n cynnwys llawer o ddarnau serameg cywrain gan wneuthurwyr enwog fel Wedgewood a Minton.

Fel rheol, rydym yn glanhau’r darnau yn ein casgliad serameg unwaith y flwyddyn ond rydym yn eu harchwilio ac yn eu dystio’n ysgafn yn rheolaidd trwy gydol y tymor. Rydym yn ymwybodol iawn o'r amgylchedd y cedwir ein casgliadau serameg ynddo. Mae’r amgylchedd yn eithaf llaith yn y Pantri Sych a’r Bwtri ac felly mae angen archwilio’r llestri a gedwir yno yn drylwyr; ac mae llestri’r Ystafell Fwyta yn agos at lwybr y cyhoedd ac felly maen nhw’n hel tipyn o lwch.

Gan bwyll bach

Mae’r dull a ddefnyddir i lanhau'r llestri yn dibynnu ar gyflwr y darn. I ddechrau, rydym yn nodi yn ein cofnodion os oes arwyddion bod y darn wedi dirywio ers yr archwiliad diwethaf. Cam cyntaf y glanhau yw dystio wyneb y darn yn ysgafn â brwsh blew ceffyl. Brwsh meddal yw hwn ac nid yw’n crafu’r wyneb. Ar ôl codi’r haen o lwch oddi ar y darn, mae’n bwysig cadw golwg am fannau cyfyng na fydd brwsh yn eu cyrraedd. Rydym yn defnyddio ffon gwlân cotwm, ychydig yn llaith, i lanhau’r rhannau anodd hyn yn ofalus.

Gan fod gennym nifer fawr iawn o ddarnau serameg, mae’r broses flynyddol o’u glanhau yn gallu cymryd peth amser. Serch hynny, mae angen cymryd gofal wrth drafod a glanhau’r casgliad gwerthfawr hwn.

Dyma Kain, un o’n cynorthwywyr cadwraeth, yn glanhau caead dysgl gawl yn ofalus
Defnyddir ffyn gwlân cotwm i lanhau darnau serameg yn ofalus
Dyma Kain, un o’n cynorthwywyr cadwraeth, yn glanhau caead dysgl gawl yn ofalus

Dewch i’n gweld wrth ein gwaith

Mae Tîm Tŷ Castell Penrhyn yn credu’n gryf mewn dod â’n gwaith i lygad y cyhoedd. Rydym yn gobeithio cynnal rhagor o sesiynau ‘Cadwraeth ar Waith’ ar gyfer ymwelwyr, i’ch addysgu am y gwaith caled rydym yn ei wneud a'ch ysbrydoli. Er mai unwaith y flwyddyn rydym yn glanhau ein casgliad yn drwyadl, mae gennym lawer o dasgau eraill i’w gwneud bob dydd, bob wythnos a phob mis. Mae Tîm y Tŷ yng Nghastell Penrhyn yn barod iawn i gael eu holi am eu gwaith os dowch ar eu traws wrth ymweld. Trwy weld y gofal sydd gennym dros ein casgliadau, ein gobaith yw y byddwch yn gwerthfawrogi ein safleoedd hyfryd hyd yn oed yn fwy. Prif bwrpas ein gwaith yw gofalu am y lleoedd hyn, am byth, i bawb.