Castell Penrhyn yn dod yn fyw dros Galan Gaeaf

Wrth i’r dail ddisgyn a’r dyddiau fyrhau mae Castell Penrhyn yn dod yn fyw dros Galan Gaeaf … mewn mwy nag un ffordd!

Roedd pobl oes Fictoria yn gwirioni ar ychydig o ddireidi Calan Gaeaf ac mae Castell Penrhyn yn parhau efo’r traddodiad heddiw.
 
Yn ystod mis Hydref mae gennym ni lwyth o ddigwyddiadau Calan Gaeaf i ddiddanu bwganod o bob oed: o wneud llusernau a dilyn helfa drwy’r castell i fwynhau teithiau tywys drwy’r coed neu fentro i fyd iasoer ein Teithiau Cyfnos theatrig.
 

Wythnos o ddigwyddiadau Calan Gaeaf

Cartwn o Gastell Penrhyn

Hwyl a helynt Calan Gaeaf

Yn ystod hanner tymor yr hydref bydd Castell Penrhyn yn dod yn fyw gyda digon o hwyl a helynt i fwganod o bob oed. Crefftau Calan Gaeaf, sesiynau stori a gemau gwych i roi amser arswydus o dda i bawb yng nghwmni’r ysbrydion sy’n gweini yn Penrhyn!

Llun o bypedau Calan Gaeaf Boggle and Shapeshifter

Straeon pypedau Calan Gaeaf: Boggle a’r Shapeshifter

Dewch ar daith i fyd cyfrin o greaduriaid rhyfedd a chwedlau lledrithiol gan un o brif bypedwyr a storïwyr Prydain - £1 y tocyn a’r pris arferol am fynediad. 12.30: Boggle, 2.30pm: The Shapeshifter.


Crefftau bwganllyd - 22 a 23 Hydref

... ac i’r ysbrydion hŷn yn ein plith

Drws brawychus yng Nghastell Penrhyn

Teithiau Cyfnos Castell Penrhyn 2016: Yr Arbrawf

Bydd y perfformiadau theatrig rhyngweithiol yma’n gwneud i chi weld cysgodion yn dawnsio ymhobman wrth ichi fentro ar eich taith drwy goridorau gwag y castell wedi iddi nosi.