Chwilio am fwganod yng Nghastell Penrhyn

Children at a Halloween event

Mae nifer o bobl yn ein holi am ddigwyddiadau goruwchnaturiol yng Nghastell Penrhyn bob blwyddyn a rhai hyd yn oed yn rhoi gwybod inni am eu profiadau iasoer eu hunain. Ond y tro yma, ni sy’n chwilio am ysbrydion ... wel, pobl i wirfoddoli i fod yn ysbrydion a bod yn fanwl gywir!

Mae Castell Penrhyn yn dod yn fyw gyda llond y lle o hwyl a bwci bôs dros Galan Gaeaf ac mae ein gweithgareddau dros y cyfnod yma wedi tyfu a thyfu yn y blynyddoedd diwethaf.

Ydych chi’n licio gwisgo i fyny dros Galan Gaeaf? 

Er mwyn rhoi’r profiad gorau i’n hymwelwyr, rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr sy’n fodlon mynd i ysbryd ein dathliadau dychrynllyd i’n helpu i: gyfarch ymwelwyr, helpu gyda’r gweithdai crefftau Calan Gaeaf a hyd yn oed i gymryd rhan mewn perfformiadau dramatig! 
 

Cliciwch ar y lluniau i gael mwy o fanylion a gweld sut i gofrestru. 

Galw pob ysbryd!

Mae digwyddiadau teuluol Castell Penrhyn dros Galan Gaeaf yn cael eu cynnal o 25 i 31 Hydref a gallwch wirfoddoli am rai neu bob un o’r dyddiau yma.

Os ydych chi wrth eich bodd yn gwisgo i fyny dros Galan Gaeaf, bod yn rhan o dîm, diddanu a dychryn gwesteion mae’r cyfleoedd gwirfoddol hwyliog yma’n berffaith i chi.