Nadolig Castell Penrhyn: Be’ sy’ ymlaen

Beth am ddod aton ni i ddechrau traddodiad Nadolig newydd eleni. Addurniadau bythwyrdd, crefftau’r gegin, cerddoriaeth a sesiynau creu torchau Nadolig. Ac efallai y bydd rhywun arbennig yn galw heibio i ddweud helo-ho-ho-ho…

Eleni (2017) rydyn ni’n rhoi llai o sylw i elfen fasnachol y Nadolig ac yn canolbwyntio ar greu traddodiadau teuluol newydd ar gyfer yr ŵyl.

Dewch i ddathlu gyda cherddoriaeth, crefftau traddodiadol, coginio yn y Gegin Fictoraidd a sesiynau creu torchau (£3.50, rhaid archebu ar-lein fan hyn). A phwy a ŵyr na fydd gan Siôn Corn ei hun amser i ymweld â’r castell ynghanol ei holl baratoadau?!

Dod â’r tu allan i mewn i’r tŷ

Mae tîm Elfennau Gwyllt yn ein helpu i ddod â’r awyr agored i mewn i’ch cartrefi drwy eich helpu a’ch annog chi a’ch teulu a’ch ffrindiau i greu torch fythwyrdd ar gyfer y tŷ efo’ch gilydd, a hynny yn Neuadd Fawr grand Castell Penrhyn.

Fe fydd nifer o bethau i chi ddewis ohonyn nhw i wneud eich torch draddodiadol, i gyd yn naturiol ac wedi eu casglu o’r gerddi a’r coed o’n cwmpas. Fe allech chi wneud un fel anrheg i berthynas (neu efallai y byddwch chi eisiau ei chadw i’ch hunan ar ôl eich holl waith caled!

Nadolig yn y gegin yng Nghastell Penrhyn
Nadolig yn y gegin yng Nghastell Penrhyn
Nadolig yn y gegin yng Nghastell Penrhyn

Croeso cynnes yn y Gegin Fictoraidd

Dewch i Gegin Fictoraidd Castell Penrhyn i gychwyn traddodiad newydd sbon eleni. Bydd bod yng nghanol sŵn a gweithgareddau (ac arogleuon) ein Nadolig traddodiadol yn eich ymlacio cyn i’r prysurdeb mawr ddechrau. Cymerwch gam yn ôl o’r bwrlwm i wylio’r gwaith o baratoi at yr ŵyl yn mynd yn ei flaen. Bydd y cogydd yn gwneud bisgedi sinsir siâp seren i addurno’r goeden a bydd staff y gegin yn creu peli pêr gydag arogleuon hyfryd ffrwythau sitrws a chlof. Dewch yn rhan o fywyd y Gegin Fictoraidd wrth i’r Nadolig agosáu ac fe fyddwch yn teimlo’n llawn o hwyl yr ŵyl o fewn dim!

Digwyddiadau traddodiadol y Nadolig yng Nghastell Penrhyn bob penwythnos rhwng 2 a 17 Rhagfyr 2017, 11am - 4pm.

(Tâl mynediad i’r ardd yn unig)

Sylwch fod y digwyddiadau yma wedi eu cyfyngu i rai stafelloedd yn y castell yn unig ac mae rhai llefydd ar gau dros y gaeaf. Mae’r Amgueddfa Reilffordd, y Gegin Fictoraidd, caffi a siop, y gerddi a’r tir ar agor hefyd.