Effeithiau amser yng Nghastell Penrhyn

Delwedd o’r difrod i’r gadair yn yr Ystafell Wely Lechi yng Nghastell Penrhyn

‘Mae cadwraeth yn cael ei ystyried fel ffordd o reoli newid yn ofalus. Allwn ni ddim atal newid a gallwn ni ddim atal amser.’

Eleni (2018) mae thema Castell Penrhyn a’r Ardd yn canolbwyntio ar amser a’i holl elfennau.

Mae tîm y tŷ yn ymwybodol iawn o amser a’i effeithiau, ac yn delio â hyn bob dydd wrth wneud eu gwaith. Mae gofalu am yr eitemau gwerthfawr a bregus yn ein casgliad enfawr yn dasg enfawr a pharhaus, sy’n gofyn am waith monitro cyson ac ystyried nid yn unig y gofal sydd ei angen ar bob eitem, ond hefyd rôl yr eitem honno yn y profiad cyffredinol a’r straeon sy’n cael eu hadrodd rhwng muriau’r castell moethus hwn.

Eleni, dewch i weld drosoch chi eich hun sut mae amser yn effeithio ar y castell a’i gynnwys. Wrth i chi gerdded o amgylch pob ystafell gallwch ddysgu mwy am yr eitemau mae’n rhaid rhoi gofal ychwanegol iddynt, a pham mae’r gwaith hwn mor bwysig.

Dewch i’r llawr cyntaf i ddarganfod mwy am effeithiau amser ar y castell a’i gynnwys, mynediad drwy’r Grisiau Mawr a’r grisiau troellog, bob dydd rhwng 16 Mehefin a 4 Tachwedd 2018, 12pm tan 4pm.

Gan fod mynediad i'n profiad 'Amser' yn cynnwys grisiau a grisiau troellog, rydym wedi creu ffilm fer o'r arddangosfeydd fydd ar gael tu mewn i'r Castell o'r 23 Mehefin ymlaen.  Gofynnwch yn y Neuadd Fawr am fwy o wybodaeth ar ôl y dyddiad yma.