Haf o hwyl yng Nghastell Penrhyn

Teulu yn sefyll y tu allan i Gastell Penrhyn

Os ydych yn chwilio am antur i’r teulu yr haf hwn, dyma’r lle i chi. Mae gennym raglen sy’n llawn antur i blesio archwiliwyr bach a ‘phlant mawr’ hefyd!

Picnic tawel, gêm hamddenol o tennis neu ioga ar y lawnt, sioeau pypedau, sesiynau stori neu weithgareddau natur: mae rhywbeth at ddant pawb ym Mhenrhyn yr haf hwn.

Ar gyfer archwilwyr bach: bob dydd Sul, dydd Llun a dydd Iau


The Boggle performs at Penrhyn Castle

Pypedau Penrhyn

Yn cyflwyno Boggle a Shapeshifter! Dewch ar daith gyda ni i fyd o greaduriaid rhyfedd a straeon cyfriniol gydag un o berfformwyr pypedau ac adrodd straeon mwyaf blaenllaw Prydain - £2 y plentyn – codir tâl mynediad arferol hefyd.


Criw o bobl yn mwynhau ioga wrth i’r haul fachlud yng Nghastell Penrhyn

Ioga ar y lawnt

Dosbarthiadau ioga i ddechreuwyr. Dewch i ymestyn, ymlacio, anadlu’r awyr iach a theimlo’r glaswellt o dan eich traed. AM DDIM – dim tâl mynediad.

Making Chinese kites at Penrhyn Castle

Gweithdy Barcutiaid Tsieineaidd: Dewch i hedfan barcud… Ymunwch â chriw Sefydliad Confucius i baentio a hedfan barcutiaid o amgylch Penrhyn. (£2 fesul barcud)


Teulu yn chwarae tennis ar y lawnt

Tennis ar y lawnt

Bydd y rhwydi i fyny a’r racedi a’r peli yn barod. Addas ar gyfer teuluoedd ac am ddim – galwch heibio, rhowch gynnig arni a mwynhewch. (Dyddiadau amrywiol – Codir tâl mynediad arferol)


Castell sy’n llawn hwyl ... boed law neu hindda