Natur wyllt yng Nghastell Penrhyn

Ymunwch efo tîm Elfennau Gwyllt a mynd i archwilio, dysgu a chreu pob math o bethau gwych a gwyllt yn ystod y gwyliau ysgol yng Nghastell Penrhyn.

Mae criw Elfennau Gwyllt wedi bod wrthi’n brysur eto!

Maen nhw wedi creu llond y lle o weithgareddau llawn hwyl a llanast i gael plant o bob oed allan yn yr awyr iach yn chwarae a chwilota bob dydd Llun yn ystod gwyliau’r ysgol. Mae croeso mawr i oedolion ymuno yn yr hwyl hefyd!

Bug hunting at Penrhyn Castle

Mae Castell Penrhyn yn lleoliad perffaith i gynnal gemau ac anturiaethau awyr agored. Bob dydd Llun yn ystod y gwyliau ysgol mae’r tîm yn cynnig dewis gwahanol o weithgareddau. Dewch â dillad a sgidiau addas rhag ofn y bydd y tywydd yn troi ac ymunwch yn yr hwyl.

Dyma restr o’r themâu a’r gweithgareddau sydd ar y gweill yn ystod hanner tymor Mai a gwyliau haf 2017:

Dydd Llun 29 Mai – Hwyl 50 Peth i’r teulu

    Gwneud eich Celf Wyllt eich hun

    Ras falwod #17

    Adeiladu den #4

    Mynd am dro'n droednoeth #24

Dydd Llun 24 Gorffennaf – Dewch i gwrdd â’r pryfed a’u ffrindiau bach

   Gweud cartref i anifail gwyllt #36

    Hela chwilod #31

    Ras falwod #17

    Dal bwystfil dychrynllyd #30

Dydd Llun 31 Gorffennaf – Ar drywydd anifeiliaid gwyllt

    Gwylio adar #44

    Dilyn olion anifeiliaid gwyllt #34

    Cwis mamaliaid gwyllt #34

    Dringo coeden #1

Dydd Llun 7 Awst – Sgiliau gwyllt ac antur yn y coed

    Coginio ar dân gwersyll #47

    Ffeindio'ch ffordd efo map a chwmpawd #45

    Ffeindio geocelc (Geo-caching) #49

    Gwneud llwybr gyda ffyn #12

    Adeiladu den #4

Dydd Llun 14 Awst – Chwarae gyda’r elfennau!

    Coginio ar dân gwersyll #47

    Hedfan barcud #7

    Rhedeg o gwmpas yn y glaw/chwarae efo dŵr #6

    Mynd am dro'n droednoeth #24/Gwneud teisen fwd #13

Dydd Llun 21 Awst – Ffeindio’ch ffordd

    Ffeindio geocelc (Geo-caching) #49

    Hedfan barcud #7

    Ffeindio'ch ffordd efo map a chwmpawd #45

    Gwneud llwybr gyda ffyn #12

    Mynd am dro'n droednoeth #24

Dydd Llun 28 Awst – Mynd gyda’r gwynt

    Hedfan barcud #7

    Gwneud barcud #7

    Rolio i lawr bryn mawr iawn #2

    Mynd am dro'n droednoeth #24

Dewiswch eich hoff weithgaredd a dewch i ymgolli ym myd natur, bob dydd Llun yn ystod gwyliau’r haf, boed law neu hindda.